Specjalista ds. aparatury medycznej

 • Warszawa, Kajetany (pow. pruszkowski), mazowieckie
 • Mokra 17, 05-830 Kajetany, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 19.08.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 18.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - wiodący w Polsce instytut badawczy oraz wysoko wyspecjalizowany szpital zapewniający kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania poszukuje pracownika na stanowisko:

  Specjalista ds. aparatury medycznej

  Miejsce pracy: Warszawa (okolice), Kajetany (pow. pruszkowski)
  Główne zadania:    
  • prowadzenie dokumentacji technicznej aparatury medycznej;
  • weryfikacja materiałów medycznych;
  • monitorowanie rynku, zbieranie informacji, dokonywanie ich analizy i wyciąganie wniosków, które wskażą nowe rozwiązania;
  • prowadzenie konsultingu technicznego i medycznego aparatury medycznej;
  • rejestracja wyrobów medycznych;
  • reprezentowanie firmy podczas zjazdów, konferencji naukowych, targów branżowych.
  Od kandydatów oczekujemy:
  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne/medyczne);
  • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • umiejętność tworzenia opracowań, raportów z przeprowadzonych analiz;
  • język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;
  • bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, Word);
  • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań.
  Oferujemy:
  • możliwość zdobycia doświadczenia w innowacyjnych projektach szkoleniowych;
  • pracę w wiodącym w Polsce instytucie badawczym;
  • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę;
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

  Wymagane dokumenty:

  • CV wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”


  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
   • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa;
   • e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30.09.2019 r.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.