Oferta pracy

Specjalista ds. Aplikacji

EME Aero Sp. z o.o. O firmie

 • Rzeszów, podkarpackie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines.

Specjalista ds. Aplikacji
 • Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za doradztwo oraz wsparcie działów firmy w zakresie stosowanych systemów informatycznych (w szczególności systemu SAP oraz ECMS) oraz stworzenie sieci kluczowych użytkowników. Do zakresu jej obowiązków należeć będzie także: zapewnienie sprawnego funkcjonowania aplikacji informatycznych (monitorowanie zaplanowanych zadań, udział w procesach autoryzacji dostępów, rozwiązywanie bieżących problemów) oraz wsparcie działów firmy w procesie definiowania organizacji pracy, z uwzględnieniem funkcjonujących systemów IT.
 • utrzymywanie kontaktów z użytkownikami  końcowymi systemów IT w celu eliminowania   problemów związanych z eksploatacją systemu ERP i powiązanych aplikacji
 • zapewnienie utrzymania gotowości i doskonalenia systemów zgodnie z obecnymi wymaganiami i  oczekiwaniami
 • utrzymywanie i monitorowanie systemu SAP oraz ECMS i innych powierzonych aplikacji pod względem funkcjonalnym i operacyjnym
 • analiza danych w SAP - wczesne wykrywanie nieprawidłowości, działania korekcyjne;
 • udział w pracach User Group- testowanie nowych wydań SAP, opiniowanie propozycji modyfikacji składanych przez użytkowników, zgłaszanie nowych modyfikacji;
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów użytkowników aplikacji, w przypadku koniecznym zgłoszenie serwisowe oraz nadzór nad nim aż do momentu rozwiązania
 • Znajomość SAP od strony zaawansowanego użytkownika systemu w zakresie związanym z procesami w firmie, w szczególności SAP PM-CS oraz minimum jeden z: SAP-PP, SAP-PS, SAP MM SAP-QM - najczęściej pracownicy Działów Technologii, Planowania Produkcji 
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie wyższe
 • Zdolność do kierowania, a także przyczyniania się w największym stopniu do realizacji projektów i programów
 • Orientacja na klienta
 • Mile widziane: Znajmość TeamCenter, Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Stabilne zatrudnienie
 • Perspektywy zwiększania kwalifikacji wraz z rozwojem nowopowstałej firmy
 • Profesjonalny program szkoleniowy w kraju oraz za granicą
 • Możliwość rozwoju w nowoczesnym środowisku pracy
 • Benefity: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie posiłków, ubezpieczenie grupowe, premia, ZFŚS

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 954, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 368986102, NIP: 5170385680 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez EME Aero Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] ; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 4 miesięcy, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego; a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 36 miesięcy od jej udzielenia.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Projekt rekrutacyjny prowadzimy razem z agencją rekrutacyjną HR Contact. Na różnych etapach procesu rekrutacyjnego możesz się spodziewać kontaktu ze strony konsultantów ds. rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy