Oferta pracy

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCHO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 23 cze 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Specjalista ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację spraw związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego w Agencji Badań Medycznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • udział w pracach związanych z tworzeniem archiwum zakładowego;
 • przygotowanie do archiwizacji dokumentacji przejmowanej z poszczególnych komórek organizacyjnych Agencji Badań Medycznych;
 • prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego – spisu z natury, spisów zdawczo-odbiorczych;
 • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji archiwum zakładowego;
 • inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • współudział w prowadzeniu działalności szkoleniowej i instruktażowej pracowników Agencji Badań Medycznych w zakresie stosowania aktów wewnętrznych dotyczących archiwizacji dokumentów;
 • bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących archiwizacji;
 • wykonywanie bieżących poleceń przełożonego – Kierownika Działu Administracyjnego oraz innych zadań zleconych przez kierownictwo Agencji Badań Medycznych związanych z zarządzaniem dokumentacją oraz prowadzeniem archiwum zakładowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum średnie i ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia;
 • 2-letnie udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z archiwistyką w administracji publicznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 • znajomość aktów prawnych określających zasady postępowania z dokumentacją, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie wyższe ze specjalizacją archiwalną lub inne wyższe i ukończone studia podyplomowe w zakresie archiwistyki lub kurs archiwalny II stopnia;
 • bardzo dużym atutem będzie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu lub zakładaniu archiwum;
 • mile widziane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych;
 • doświadczenie w obsłudze systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek,
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy,
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisane podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanych: życiorysu kandydata oraz oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Niniejszym oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie, korzystam z pełni praw publicznych oraz nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. na adres mailowy: [email protected]

Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia oraz zasad aplikowania dostępne na stronie: https://abm.gov.pl/pl/praca/nabory-w-toku/944,po-Prezes-Agencji-Badan-Medycznych-oglasza-nabor-na-stanowisko-Specjalista-ds-ar.html 

 INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Specjalista ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację spraw związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego w Agencji Badań Medycznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • udział w pracach związanych z tworzeniem archiwum zakładowego;
 • przygotowanie do archiwizacji dokumentacji przejmowanej z poszczególnych komórek organizacyjnych Agencji Badań Medycznych;
 • prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego – spisu z natury, spisów zdawczo-odbiorczych;
 • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji archiwum zakładowego;
 • inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • współudział w prowadzeniu działalności szkoleniowej i instruktażowej pracowników Agencji Badań Medycznych w zakresie stosowania aktów wewnętrznych dotyczących archiwizacji dokumentów;
 • bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących archiwizacji;
 • wykonywanie bieżących poleceń przełożonego – Kierownika Działu Administracyjnego oraz innych zadań zleconych przez kierownictwo Agencji Badań Medycznych związanych z zarządzaniem dokumentacją oraz prowadzeniem archiwum zakładowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum średnie i ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia;
 • 2-letnie udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z archiwistyką w administracji publicznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 • znajomość aktów prawnych określających zasady postępowania z dokumentacją, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie wyższe ze specjalizacją archiwalną lub inne wyższe i ukończone studia podyplomowe w zakresie archiwistyki lub kurs archiwalny II stopnia;
 • bardzo dużym atutem będzie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu lub zakładaniu archiwum;
 • mile widziane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych;
 • doświadczenie w obsłudze systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek,
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy,
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisane podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanych: życiorysu kandydata oraz oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Niniejszym oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie, korzystam z pełni praw publicznych oraz nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. na adres mailowy: [email protected]

Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia oraz zasad aplikowania dostępne na stronie: https://abm.gov.pl/pl/praca/nabory-w-toku/944,po-Prezes-Agencji-Badan-Medycznych-oglasza-nabor-na-stanowisko-Specjalista-ds-ar.html 

 INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie archiwalne