Oferta pracy

Specjalista ds. ATM - Air Traffic Management

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.O firmie

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 134

Warszawa

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.  CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Strategii i Planowania Komponentu Lotniskowego Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. ATM - Air Traffic Management

Czym będziesz się zajmować:

 • Koordynacją planowania i projektowania rozwiązań w zakresie przestrzeni powietrznej, procedur ruchu lotniczego na lotnisku i służb żeglugi powietrznej;
 • Analizą wymagań systemów i urządzeń w zakresie zarządzania ruchem lotniczym  (np. A-SMGCS, A-CDM, COM, NAV, SUR);
 • Integracją systemów ATC z systemami lotniskowymi;
 • Udziałem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem lotniczym;
 • Koordynacją działań w zakresie planowania i projektowania infrastruktury służącej do kontroli ruchu lotniczego;
 • Udziałem w opracowaniu prognoz i planu organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z innym ruchem lotniczym;
 • Udziałem w opracowywaniu scenariuszy symulacji ruchu statków powietrznych w polu manewrowym lotniska;
 • Współpracą z konsultantami wsparcia technicznego i innymi zespołami poszczególnych biur CPK;
 • Koordynacją i weryfikacją realizacji zadań zleconych Wykonawcom CPK;
 • Udział w procesie planowania dla nowego lotniska typu greenfield
 • Opracowanie i ocena alternatywnych koncepcji planowania dla głównych elementów infrastruktury portu lotniczego
 • Udziałem w tworzeniu planu generalnego portu lotniczego CPK oraz Master Planu;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedur przetargowych, związanych z planowaniem nowego portu lotniczego;
 • Przygotowywaniem odpowiedzi na zapytania techniczne i operacyjne;
 • Przygotowywaniem prezentacji, sprawozdań, zakresów prac i harmonogramów dla potrzeb planowania portu lotniczego;
 • Współpracą z różnymi podwykonawcami;
 • Doradztwem i wsparciem zespołów projektowych inwestora na wszystkich etapach projektowania, budowy i uruchomienia operacyjnego;
 • Utrzymaniem i rozwojem wiedzy na temat najnowszych narzędzi w zakresie zarządzania, planowania, projektowania infrastruktury lotniskowej;
 • Wsparciem zespołu Strategii i Planowania Lotniska CPK w tym lub innym zakresie;
 • Zarządzanie zmianami w projekcie oraz odchyleniami od wymagań CPK i upewnienie się, że w przypadku procesów projektowych i planistycznych wszystkie propozycje wykonawców są zgodne z Brief’em Strategicznym CPK, wytycznymi projektowymi, umową, standardami ICAO i EASA, warunkami technicznymi, oraz gdy tego dotyczy, przepisami i uwarunkowaniami planowania przestrzennego;
 • Prowadzenie dialogu z urzędami i koordynacja uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych pod kątem projektowym we współpracy z pozostałymi biurami CPK;
 • Współpraca, z Biurem Dostarczenia i Realizacji Programu i wkład w program projektowania i realizacji CPK wraz z opracowywaniem i nadzorowaniem harmonogramu projektów, ich przygotowania i realizacji, fazowania i ścieżki krytycznej oraz koordynacja wobec przyjętego budżetu;
 • Weryfikacja informacji projektowych i dokumentacji postępowań przetargowych, identyfikacja ryzyk i szans projektowych i zarządzanie nimi;
 • Zarządzanie interfejsem i koordynacja między Zamawiającym, wielobranżowym zespołem projektowym, zespołem wykonawców i specjalistycznymi zespołami projektowymi podwykonawców we współpracy z zespołem BIM/GIS i kontrolerem dokumentów, zapewniając jednocześnie utrzymanie wszystkich zapisów przepływu informacji;
 • Reprezentowanie firmy na odpowiednich spotkaniach i upewnienie się, że prowadzona jest dokumentacja spotkań;
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami przy pomocy metodyki i technologii BIM i pogłębianie wiedzy na temat produktów i wymagań projektowych dla infrastruktury lotniskowej;
 • Dokładna znajomość i zgodność z procedurami i standardami procesów CPK;
 • Uwzględnianie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prac projektowych i wdrażanych rozwiązań technicznych;
 • Wsparcie innych pracowników projektu, w celu zapewnienia ciągłego rozwoju zawodowego;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura Strategii i Planowania Komponentu Lotniskowego zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami.

Czego oczekujemy:

 • Ponad 5-letnie doświadczenie w planowaniu rozwiązań w zakresie przestrzeni powietrznej, procedur ruchu lotniczego lub służb żeglugi powietrznej;
 • Studia wyższe drugiego stopnia preferowany kierunek transport lotniczy lub pokrewne, np. inżynieria, transport;
 • Doskonała znajomość przepisów lotniczych, w tym w szczególności Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi;
 • Doskonałej znajomości obszarów związanych z ATM:  projektowanie instrumentalnych procedur lotu, procedury ruchu lotniczego dla służb żeglugi powietrznej, struktury przestrzeni powietrznej, zarządzanie ruchem lotniczym na lotnisku i w jego otoczeniu, systemy wspierające zarządzaniem ruchem lotniczym (np. A-SMGCS, A-CDM, itp.);
 • Umiejętności wykonywania podstawowych analiz przepustowości przestrzeni powietrznej oraz prognoz lotniczych;
 • Umiejętności efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz ustalania ich priorytetów oraz umiejętność zarządzania dużymi projektami;
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy w szybko zmieniającym się środowisku, ukierunkowane na jakości w określonym czasie;
 • Umiejętność pracy z wieloma interesariuszami projektu;
 • Znajomość oprogramowania do planowania lotniska będzie dodatkowym atutem;
 • Umiejętności interpersonalne i zdolności do samodzielnej pracy;
 • Bardzo dobrych umiejętności organizacyjnych;
 • Umiejętności zarządzania wrażliwymi, a czasem poufnymi informacjami;
 • Umiejętności budowy dobrych relacji na wszystkich poziomach;
 • Elastycznego i otwartego podejścia do nowych sposobów pracy oraz zaangażowanie w niezależne uczenie się przez całe życie, w szczególności pod kątem nowych technologii w procesie projektowania i zarządzania lotniskami;
 • Znajomość trendów w przemyśle, innowacji i nowych technologii w sektorze transportu lotniczego;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (w tym specyfiki branży lotniczej będzie dodatkowym atutem);
 • Doświadczenie w przygotowywaniu polskich dokumentów kontraktowych będzie dodatkowym atutem;
 • Silne umiejętności rozwiązywania problemów i analizy;
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności i zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku, zorientowanie na jakość dostarczanych dokumentów, pism;
 • Zdolność do współpracy z interesariuszami projektu.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Szkolenia i możliwość rozwoju;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pośrednictwem przycisku aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy