Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.12.2018
 • Ważna jeszcze 22 dni (do 06.01.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  poszukuje Kandydatów / Kandydatek do pracy na stanowisko:

  Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego
  Miejsce pracy: Warszawa

   

  Podstawowe obowiązki obejmują:

  • Udział w opracowywaniu planu audytu wewnętrznego i jego wykonywaniu;
  • Dokumentowanie działań podejmowanych w ramach wykonywania planu audytu wewnętrznego;
  • Wydawanie zaleceń wynikających z działań podejmowanych w ramach wykonywania planu audytu wewnętrznego i ocenę ich wykonania;
  • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów oraz okresowych sprawozdań dla organów Spółki.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: finanse, rynki kapitałowe;
  • Znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego i zagranicznego rynku kapitałowego;
  • Co najmniej 2 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w firmie audytorskiej;
  • Praktycznej znajomości MS Office (w szczególności Excel i Word);
  • Samodzielności, sumienności i dokładności w zakresie powierzonych zadań;
  • Umiejętności pracy w zespole;
  • Bardzo dobrej organizacji pracy;
  • Rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych, dyskrecji, umiejętności zachowania poufności.

  Wybranej osobie oferujemy:

  • Pracę w jednej z największych grup kapitałowych w Polsce;
  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym Pracowniczy Program Emerytalny;
  • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań;
  • Możliwość rozwoju kompetencji.

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „PKO TFI”) moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PKO TFI.”.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

  1. Administrator danych / pracodawca

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa (dalej jako „PKO TFI”).

  1. Dane kontaktowe

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], pod numerem telefonu 22-358-56-00 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:

  • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
  • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
  • prawnie uzasadniony interes administratora danych, za który administrator uznaje możliwość prowadzenia rekrutacji oraz wyboru kandydatów spełniających określone kryteria,
  • zgoda – w zakresie danych, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz w zakresie przetwarzania danych dla celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora danych.
  1. Okres przez który dane będą przechowywane

  Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

  1. Odbiorcy danych

  Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania.

  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan:

  • prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, a także
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  1. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

  Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.