Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:  [email protected]
 
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Specjalista ds. Automatyki w Zespole Telekomunikacji i Informatyki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wrocław

 

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy
 SPECJALISTA DS. AUTOMATYKI W ZESPOLE TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
Wrocław
do 21 sierpnia 2020 r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: 

 • posiada wykształcenie techniczne oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie automatyki, elektroniki lub pokrewnym;
 • zna zagadnienia automatyki przemysłowej, sieci informatycznych (LAN, WAN);
 • zna system SCADA, w tym Wonderware;
 • zna obsługę sterowników PLC, w szczególności SIMATIC S7;
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne E1 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń i instalacji do 1kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • myśli analitycznie oraz efektywnie organizuje swój czas pracy;
 • posiada umiejętność negocjowania;
 • wie jak utrzymać dobre relacje interpersonalne;
 • posiada prawo jazdy kat. B.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • nadzór nad stanem technicznym układów automatyki i sterowania w obiektach hydrotechnicznych;
 • nadzór nad realizacją zleconych remontów oraz napraw urządzeń, a także systemów automatyki i sterowania;
 • prowadzenie okresowych przeglądów technicznych, z uwzględnieniem oceny stanu technicznego i prawidłowej eksploatacji systemów automatyki i sterowania;
 • planowanie modernizacji systemów automatyki obiektów hydrotechnicznych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem technicznym oraz prowadzonymi remontami;
 • aktualizację norm projektowych i zasad eksploatacji systemów automatyki i sterowania;
 • ocenę rozwiązań projektowych systemów automatyki i sterowania dla modernizowanych obiektów;
 • nadzorowanie i konfigurację systemu SCADA Wonderware;
 • szkolenie pracowników z zakresu działania systemów kontrolno-pomiarowych i sterowania obiektami;
 • diagnostykę awarii oraz wykonywanie napraw komponentów systemów pomiarowych i sterowania.
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ. 
Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy
 SPECJALISTA DS. AUTOMATYKI W ZESPOLE TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
Wrocław
do 21 sierpnia 2020 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • nadzór nad stanem technicznym układów automatyki i sterowania w obiektach hydrotechnicznych;
 • nadzór nad realizacją zleconych remontów oraz napraw urządzeń, a także systemów automatyki i sterowania;
 • prowadzenie okresowych przeglądów technicznych, z uwzględnieniem oceny stanu technicznego i prawidłowej eksploatacji systemów automatyki i sterowania;
 • planowanie modernizacji systemów automatyki obiektów hydrotechnicznych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem technicznym oraz prowadzonymi remontami;
 • aktualizację norm projektowych i zasad eksploatacji systemów automatyki i sterowania;
 • ocenę rozwiązań projektowych systemów automatyki i sterowania dla modernizowanych obiektów;
 • nadzorowanie i konfigurację systemu SCADA Wonderware;
 • szkolenie pracowników z zakresu działania systemów kontrolno-pomiarowych i sterowania obiektami;
 • diagnostykę awarii oraz wykonywanie napraw komponentów systemów pomiarowych i sterowania.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: 

 • posiada wykształcenie techniczne oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie automatyki, elektroniki lub pokrewnym;
 • zna zagadnienia automatyki przemysłowej, sieci informatycznych (LAN, WAN);
 • zna system SCADA, w tym Wonderware;
 • zna obsługę sterowników PLC, w szczególności SIMATIC S7;
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne E1 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń i instalacji do 1kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • myśli analitycznie oraz efektywnie organizuje swój czas pracy;
 • posiada umiejętność negocjowania;
 • wie jak utrzymać dobre relacje interpersonalne;
 • posiada prawo jazdy kat. B.

 

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ. 

Ogłoszenie archiwalne