Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista ds. Badań i Rozwoju

MASTERPRESS S.A.O firmie

MASTERPRESS S.A.

Masterpress S.A.

Białystok

Masterpress S.A. to miejsce, gdzie spotykają się profesjonalizm z chęcią dzielenia się swoją wiedzą i zdobytą praktyką. U nas najważniejsze są: szacunek, odpowiedzialność i uczciwość w działaniu. Współpracujemy
z ludźmi o podobnych wartościach. Z sukcesem współpracujemy na rynku poligraficznym w kraju i za granicą. Chcemy dalej rozwijać naszą firmę, dlatego poszukujemy kandydatów, którzy chcieliby rozwijać się razem z nami, wprowadzając wyjątkowe i innowacyjne rozwiązania. Jeżeli chcesz do nas dołączyć,
zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko:

Specjalista ds. Badań i Rozwoju

Twoje zadania będą obejmowały:

 • Zbieranie wiedzy dotyczącej kierunków rozwoju branży opakowaniowej
 • Wyszukiwanie i wdrażanie innowacji w zakresie surowców, nowych produktów, procesów
 • Prototypowanie innowacji
 • Koordynowanie prac badawczo-rozwojowych
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania laboratorium
 • Zarządzanie projektami wdrożeniowymi w obszarze badań i rozwoju
 • Określenie i specyfikowanie parametrów surowców i urządzeń
 • Merytoryczne wsparcie technologii i produkcji podczas wdrażania prototypu podczas uruchamiania produkcji
 • Zarządzanie portfelem własności przemysłowej
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny czystości patentowej

Zaaplikuj, jeżeli:

 • Jesteś osobą kreatywną i posiadasz umiejętność analitycznego myślenia
 • Wyróżnia Cię nastawienie na ciągły rozwój oraz zorientowanie na wynik
 • Efektywnie współpracujesz z innymi, również jako lider zespołów projektowych
 • Umiesz organizować własną pracę i realizować cele, również w sytuacjach stresowych
 • Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to chemia, fizyka, inżynieria chemiczna lub materiałowa związana - opakowania)
 • Twoja znajomość języka angielskiego pozwala na swobodne komunikowanie się z klientami, dostawcami, przedstawicielami centrów badawczo-rozwojowych, czy laboratoriów; mile widziana będzie dodatkowo znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego
 • Twoje doświadczenie w pracy w obszarze technologii lub badań i rozwoju w firmie produkcyjnej wynosi przynajmniej 3 lata
 • Posiadasz czynne prawo jazdy kategorii B

Z naszej strony oferujemy:

 • Możliwość wnoszenia własnych pomysłów i współudziału w rozwoju firmy
 • Jasne zasady wynagradzania i rozwoju zawodowego w firmie o niskim wskaźniku rotacji
 • Stabilne zatrudnienie w organizacji zarządzanej przez wartości, którą wyróżnia podmiotowe podejście do ludzi
 • Szacunek, uczciwość w działaniu i odpowiedzialność za pracownika
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Benefity pracownicze (m.in. atrakcyjny pracowniczy program emerytalny, dofinansowanie do karty sportowej, premie i nagrody)

Zapraszamy do wysłania CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony https://masterpress.com/pl/
i poznania nas bliżej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masterpress S.A., ul. J. Kuronia 4, 15-569 Białystok ;

2)       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected];

3)       Podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której dane dotyczą.

4)       Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów powierzenia, osoby upoważnione przez Administratora, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.

5)       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

6)       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8)       Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych przewidzianych przez Kodeks Pracy uniemożliwi udział w rekrutacji.

9)       dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy