Oferta pracy

Specjalista ds. baz danych

OPTIMA Care Sp. z o.o.O firmie

OPTIMA Care Sp. z o.o.

Jeździecka 19

Wrocław

Optima Care to zespół doświadczonych ludzi, którzy z zaangażowaniem i pasją realizują swoje cele zawodowe. Jesteśmy jednym zespołem bez względu na realizowane zadania, gdyż dążymy do jak najefektywniejszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

Doświadczenie jakie spółka Optima Care osiągnęła dzięki współpracy z Grupą Kapitałową Impel czynią z Nas lidera usług pomocy przy pacjencie świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych. Realizujemy kontrakty na terenie całej Polski oraz działamy aktywnie w obszarze rehabilitacji otwierając kolejne centra.

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. baz danych

Zakres zadań:


wsparcie zespołu handlowego w prowadzeniu narzędzi do analityki biznesowej w szczególności:
 • aktualizacja baz danych segmentowych,
 • wyszukiwanie danych w ogólnodostępnych bazach danych oraz na stronach podmiotów ogłaszających przetargi,
 • praca z danymi: wprowadzanie i weryfikowanie danych segmentowych,
 • analiza dużych zbiorów danych, dokumentowanie wyników, raportowanie
 • drobne prace biurowe.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, mile widziany status studenta,
 • znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na obsługę arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji,
 • umiejętności operowania na liczbach i wyciągania logicznych wniosków,
 • dokładność i rzetelność,
 • znajomość podstaw ustawy Zamówień Publicznych będzie dodatkowym atutem, ale niewymaganym,
 • motywacja do zdobywania nowej wiedzy.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności ukierunkowanych na sprzedaż usług,
 • zdobycie wiedzy sektorowej,
 • szkolenia narzędziowe oraz z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • przyjazna atmosfera pracy,
 • pakiet medyczny,
 • program Benefit,
 • możliwość ustalenia elastycznego systemu czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 20.08.2020.

 

RODO

Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą zgody oraz klauzulą obowiązku informacyjnego.

 

Klauzula zgody

Przesłanie dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dla Optima Care sp. z o.o. na przetwarzanie podanych w dokumentach danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją tego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

Wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Klauzula obowiązku informacyjnego

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Optima Care Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36, 85-746 Bydgoszcz.
2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]
3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
4. Optima Care Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu odwołania przez Państwa zgody.
5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody.
6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.
7. Przysługuje Państwu zawsze prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 3.
8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, co oznacza, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z rekrutacji.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy