Oferta pracy

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

PCC Poland Sp. z o.o.O firmie

 • Ogłoszenie wygasło 13 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)

PCC Poland Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 132

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Tworzenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001

 • Utrzymywanie w aktualności polityk i procedur wewnętrznych, sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem

 • Koordynacja i prowadzenie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa oraz monitorowanie wdrażania zaleceń poaudytowych

 • Koordynowanie okresowych audytów zewnętrznych

 • Przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka

 • Nadzorowanie incydentów bezpieczeństwa w cyklu życia incydentu

 • Udział w tworzeniu, opracowywaniu, aktualizowaniu i wdrażaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, m.in. wewnętrznych polityk, procedur, instrukcji, itp.

 • Monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - identyfikacja i analiza procesów przetwarzania danych

 • Reprezentowanie Spółki w kontaktach z organami, urzędami, klientami oraz innymi podmiotami w tym odpowiadanie na korespondencję w obszarze danych osobowych

 • Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszeń

 • Wsparcie wszystkich działów Spółki w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych (konsultacje, wsparcie merytoryczne)

 • Analizowanie wykrytych niezgodności i ocena stanu bezpieczeństwa

 • Badanie i opiniowanie zgodności projektu z wymogami bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych

 • Weryfikacja i przygotowywanie dokumentacji regulującej zasady przekazywania danych osobowych podmiotom współpracującym

 • Przygotowywanie komunikacji i materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych

 • Przygotowywanie raportów, analiz i zestawień w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przetwarzania danych osobowych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne na kierunkach: zarządzanie, informatyka, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne

 • wiedza w zakresie wymagań normy ISO 27001 oraz doświadczenie praktyczne w zarzadzaniu SZBI zgodnym z ISO 27001

 • Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji

 • Wiedza w zakresie zasad projektowania zabezpieczeń informacji

 • Doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych (warunek konieczny), zgodnie z wymaganiami RODO/GDPR

 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa regulujących przetwarzanie danych osobowych

 • Umiejętność komunikacji w języku angielskim

 • Skrupulatność i dokładność oraz wnikliwość w weryfikacji danych

 • Rozumienie procesów IT oraz praktyczna umiejętność współpracy z IT

Mile widziane

 • Znajomość modelu usługowego IT (ITIL, ISO 20000)

 • Znajomość wymagań i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania

 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami i praktyczne doświadczenie w prowadzeniu projektów

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowe o praę lub kontrakt B2B

 • Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (50%)

 • Przyjazne warunki pracy

 • Medicover - opieka medyczna

 • Generali - ubezpieczenie grupowe

 • Rozwój zawodowy, ciekawe wyzwania, nowe wdrożenia

 • Luźny dresscode