Oferta pracy

Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. Bezpieczeństwa ITNumer ref.: ABZA/467/20

Kluczowe zadania na stanowisku:

 • wdrażanie systemów ochrony cybernetycznej;
 • eskalacja zidentyfikowanych zdarzeń lub ryzyk zgodnie z regulacjami wewnętrznymi; 
 • obsługa narzędzi z obszaru IT przewidzianych dla tego stanowiska pracy; 
 • projektowanie, utrzymywanie i rozwój procesów i kontroli w obszarze bezpieczeństwa IT;
 • formułowanie wymagań na architekturę systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa IT;
 • przygotowanie wytycznych, regulacji, raportów z obszaru bezpieczeństwa IT;
 • przygotowywanie instrukcji w zakresie podłączenia, konfiguracji nowych narzędzi bezpieczeństwa;
 • przygotowywanie standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego dla sprzętu, systemów oraz oprogramowania; 
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi firmy w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Wymagania wobec kandydatów: 

 • wykształcenie min. średnie ( informatyczne, telekomunikacyjne, pokrewne);
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Linux, Windows, sieci LAN/WAN; 
 • umiejętność obsługi i konfiguracji narzędzi z obszaru monitoringu bezpieczeństwa IT;
 • znajomość technologii i narzędzi z obszaru sieci komputerowych; infrastruktury serwerowej i oprogramowania; 
 • znajomość technologii bezpieczeństwa występujących w warstwach architektury IT (zabezpieczenia sieci, systemów operacyjnych, baz danych, serwerów aplikacyjnych);
 • min. 4 lata doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego, w tym min. 2 lata doświadczenia w zakresie administrowania systemami IT lub bezpieczeństwa IT lub architektury bezpieczeństwa;
 • min. 8 lat doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia średniego, w tym min.4 lata doświadczenia w zakresie administrowania systemami IT lub bezpieczeństwa IT lub architektury bezpieczeństwa;
 • doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego i/lub bezpieczeństwa informacji;

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z systemami klasy SIEM oraz innymi narzędziami zapewniającymi mechanizmy identyfikacji i/lub ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa IT;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych;
 • doświadczenie w administrowaniu bezpieczeństwem;
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B1;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analiz złośliwego oprogramowania;
 • znajomość zagadnień związanych z audytem i testami bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej;
 • znajomość zagadnień związanych z informatyką śledczą;
 • znajomość Norm ISO 27001 oraz dobrych praktyk z obszaru bezpieczeństwa;
 • samodzielność, systematyczność, komunikatywność.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia: 09.08.2020

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
 
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy