Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 30.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  poszukuje kandydatów na stanowisko:  Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

  GKPGE/SYS/59/2019

  Miejsce pracy: Warszawa

   

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Udział w pracach zespołu PGE-CERT oraz pracach rozwojowych systemów cyberbezpieczeństwa
  • Aktywne wsparcie analiz wykonywanych przez Zespół PGE-CERT
  • Analiza przyczyn oraz wyjaśnienie incydentów bezpieczeństwa IT
  • Obsługa systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT zgodnie z obowiązującymi procedurami, przygotowywanie raportów
  • Przygotowywanie rekomendacji, prowadzenie działań mitygujących wykrytych naruszeń, ryzyk
  • Tworzenie podstawowych reguł i wykonywanie analiz w systemach wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT
  • Realizacja działań mających na celu zabezpieczenie dowodów cyfrowych
  • Monitorowanie dostępnych źródeł informacji w poszukiwaniu potencjalnych  zagrożeń
  • Prowadzenie monitoringu online aplikacji i infrastruktury IT na bazie dedykowanych aplikacji
  • Współpraca z jednostkami CERT w Polsce  i na świecie

  Profil idealnego kandydata:

  • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
  • Minimum 2 lata pracy w IT na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem
  • Bardzo dobra znajomość modelu TCP/IP
  • Dobra znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem (mechanizmy ataków i obrony, złośliwe oprogramowanie)
  • Dobra znajomość protokołów min. tj. HTTP, HTTPS, SSH, FTP, SMTP, IMAP, syslog,
  • Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu technologii sieciowych, konfiguracji i administracji rodziną systemów operacyjnych Windows, Linux, Unix
  • Doświadczenie w działaniach operacyjnych związanych z monitoringiem bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej/serwerowej
  • Znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa (wybranych z listy  Firewall, IPS/IDS, APT, VPN, SIEM, WAF, DLP, PIM, AV),
  • Wiedza w zakresie analizy danych, korelacji logów, scenariuszy ataków na systemy informatyczne lub pracowników i metod obrony przed nimi
  • Znajomości rozwiązań w zakresie zabezpieczenia materiałów dowodowych
  • Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu technologii sieciowych, konfiguracji i administracji rodziną systemów operacyjnych Windows, Linux, Unix
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Umiejętność automatyzacji często wykonywanych zadań
  • Umiejętności pracy pod presją czasu
  • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju
  • Umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz współpracy
  • Proaktywna postawa i zaangażowanie w rozwój organizacji

  Dodatkowe atuty:

  • Doświadczenie we wdrażaniu narzędzi systemów z obszaru bezpieczeństwa IT
  • Umiejętność zabezpieczanie systemów (hardening)
  • Posiadanie certyfikatów branżowych z obszaru systemów operacyjnych, sieci, bezpieczeństwa (CCNA , LPIC, RHCSA, CEH, ścieżki Microsoft  MCSA/MCSE/MCITP czy inne certyfikaty branżowe z systemów bezpieczeństwa).

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w firmie IT
  • Udział w długoterminowych i stabilnych projektach
  • Kontakt z najnowszą technologią i narzędziami
  • Rozwój własny (udział w projektach, transfer wiedzy od zespołu, szkolenia specjalistyczne)
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Bogaty pakiet świadczeń (opieka medyczna, sport, dofinansowanie do wypoczynku, nauka języka, program emerytalny, inne)
  • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

   

  PGE Systemy S.A. informuje, że w procesie rekrutacji ma prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Systemy S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.
   
  Informujemy, że wysłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających szerszy zakres danych osobowych niż wskazany w Kodeksie Pracy traktowany jest przez PGE Systemy S.A. jako oświadczenie woli kandydata do pracy o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie wszystkich danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych. W przypadku niewyrażenia zgody prosimy o nie wysyłanie dokumentów (Nie wybieranie opcji „aplikuj”). Informujemy, że zgoda może zostać odwołana w każdym momencie poprzez kontakt z PGE Systemy S.A. na adres wskazany w pkt I klauzuli informacyjnej. Wszelkie dane, które wykraczają poza zakres określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE Systemy S.A. przetwarza te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

  Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać za pomocą przycisku aplikowania

  aplikuj

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-833), przy ul. Sienna 75.
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym w PGE Systemy S.A. jest Paweł Mościcki pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji bądź do momentu odwołania zgody. W przypadku, gdy Administrator uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.