Oferta pracy

Specjalista ds. bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Narodowy Bank PolskiO firmie

Narodowy Bank Polski

Świętokrzyska 11/21

Warszawa

Technologie, których używamy

Wymagane

 • Linux

 • Unix

 • HyperV

 • VMWare

 • Windows Server

Mile widziane

 • ISO 27001

 • CISSP

Twój zakres obowiązków

 • udział w projektowaniu systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa IT, wskazywanie kierunkowych wymagań odnośnie ustawień i konfiguracji, a następnie weryfikacja spełniania mechanizmów kontrolnych,

 • identyfikowanie zagrożeń i podatności w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz określanie sposobów ich eliminowania,

 • ocena systemów informatycznych pod kątem spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa,

 • dokonywanie ocen bezpieczeństwa dla systemów i sieci teleinformatycznych,

 • współpraca oraz inicjowanie działań w zakresie budowania świadomości dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek informatyczny w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,

 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy wymagającej podobnych kompetencji - preferowana praca w dużej instytucji,

 • praktyczna znajomość wymagań bezpieczeństwa dla środowisk: MS Windows 10, MS Windows Server 2016/2019, Linux/Unix,

 • znajomość zagadnień z zakresu rozwiązań chmurowych,

 • wiedza z zakresu środowisk wirtualizacyjnych (HyperV, VMWare itp.),

 • znajomość protokołu TCP/IP,

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej,

 • wiedza z zakresu wskazywania zagrożeń i podatności w systemach bezpieczeństwa,

 • dobra komunikacja pisemna,

 • znajomość technologii, norm, standardów oraz dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,

 • znajomości technik ataków na systemy teleinformatyczne,

 • wychodzenie z inicjatywą oraz kreatywność,

 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

 • systematyczność w pracy, samodzielność, dociekliwość i dokładność,

 • umiejętność szybkiego uczenia się,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odpowiedzialność i terminowość wykonywania powierzonych zadań.

Mile widziane

 • posiadanie certyfikatu Audytor ISO 27001 i/lub CISSP.

Tak organizujemy naszą pracę

Tak pracujemy

 • wewnątrz organizacji
 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dodatkowe informacje

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.

O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.