Ta oferta pracy jest nieaktualna od 112 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. BHP

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 05.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Największy Terminal Produktów Masowych w Przedsiębiorstwie Przeładunkowo-Składowym „Port Północny” świadczącym usługi przeładunkowe w zakresie importu  i eksportu węgla oraz innych towarów masowych aktualnie poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisko: 
  Specjalista ds. BHP
  Miejsce pracy: Gdańsk

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakresie pracowników własnych oraz wykonawców zewnętrznych
  • bieżąca identyfikacja zagrożeń zawodowych oraz tworzenie planów ich eliminacji
  • aktualizowanie kart oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji stanowiskowych
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy- tworzenie dokumentacji powypadkowej
  • przygotowywanie niezbędnych raportów i statystyk

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia średniego lub wyższego o kierunku lub specjalności Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • doświadczenia na stanowisku związanym ze służbami BHP w zakładzie produkcyjnym
  • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • braku przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m

  Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • szeroki pakiet socjalny
  Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich aplikacji za pomocą przycisku aplikowania do dnia 31.12.2018 r.
   
  W temacie maila należy wpisać nazwę stanowiska.
  Skontaktujemy się z wybranymi osobami.


  Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe „Port Północny” sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-601), ul. Budowniczych Portu Północnego 23, – /dalej „PORT PÓŁNOCNY”
  PORT PÓŁNOCNY przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji z Państwa udziałem, zgodnie z zakresem wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz spełnienia wszelkich wymogów przepisów prawa związanych z tym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do nawiązania stosunku pracy. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  Jeżeli Państwa dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, zostały one pozyskane od innych pracowników lub osób trzecich w wyniku polecenia, z publicznych źródeł np. w postaci portali rekrutacyjnych, a także od partnerów PORT PÓŁNOCNY wspierających procesy rekrutacyjne. Dotyczy to takich Państwa danych osobowych, jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i innych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.
  Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
  W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail [[email protected]], lub listownie na adres siedziby.