Ta oferta pracy jest nieaktualna od 220 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. BHP

 • Rumia, Gdańsk, Gdynia, pomorskie
 • Specjalista
 • 2018-09-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. BHP
  Miejsce pracy:
  Castorama Rumia oraz obsługa sklepów Castorama w Słupsku i Koszalinie

  Opis stanowiska:

   

  • realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • monitorowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w podległych sklepach;
  • przeprowadzenie kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;
  • pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej oraz podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie;
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
  • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy;
  • współpraca z koordynatorem regionalnym ds. BHP;
  • organizowanie szkoleń z zakresu BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   

  Wymagania:

   

  • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy;
  • bardzo dobra znajomość przepisów BHP i Prawa Pracy;
  • umiejętność budowania relacji i komunikowania się na każdym poziomie struktury organizacji;
  • odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy własnej;
  • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych;
  • prawo jazdy kat. B;
  • praktyczna znajomość pakietu MS Office.

   

  Oferujemy:

   

  • pracę w miłej i twórczej atmosferze;
  • możliwość rozwoju m.in. poprzez szereg szkoleń i udział w projektach międzynarodowych;
  • bogaty pakiet socjalny i stabilność zatrudnienia.

   

   

  logos

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami.

  top

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział I z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]l oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl,  we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawę prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

  Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  W ramach rekrutacji dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się opierać na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i polegać będzie na ocenie podanych informacji. Konsekwencją takiego działania będzie zaproponowanie Pani/Panu jak najlepszej oferty, odpowiedniej do kwalifikacji.  

  W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej oceny podanych informacji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

  Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zebranych na innej podstawie niż zgoda jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

  Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl.