Oferta pracy

Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

Lajkonik Snacks

Lajkonik Snacks

Józefa Piłsudskiego 1

Skawina

Twój zakres obowiązków

 • W zakresie BHP – w odniesieniu do części zakładu:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych

 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp

 • udział w odbiorach maszyn i stanowisk pracy

 • udział w opracowywaniu procedur, instrukcji ogólnych dotyczących bhp

 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także kontrola realizacji tych wniosków powypadkowych

 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących bhp

 • doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów oraz zasad bhp

 • udział w dokonywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego

 • udział w projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładzie

 • pozostałe obowiązki wynikające z rozporządzenia o służbie BHP

 • W zakresie ochrony przeciwpożarowej – w odniesieniu do całego zakładu:

 • kontrola i doradztwo w zakresie przestrzegania krajowych przepisów przeciwpożarowych i wymagań firmy ubezpieczeniowej

 • dbałość o zapewnienie konserwacji, napraw instalacji przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego w zakładzie

 • cotygodniowe audyty ppoż. w zakładzie

 • opracowywanie planów, instrukcji i procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu i klęski żywiołowej lub innego zagrożenia oraz ewakuacji.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i okresowa organizacja próbnych ewakuacji

 • koordynowanie audytów firmy ubezpieczeniowej i nadzór nad realizacją uwag po audytach. Bieżący kontakt z przedstawicielami ubezpieczyciela.

 • udział w opracowywaniu Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem

 • współpraca z Państwowa Strażą Pożarną, reprezentowanie spółki w trakcie kontroli

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne, aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - warunki konieczne

 • co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

 • bardzo dobra znajomość przepisów przeciwpożarowych i bhp

 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

 • znajomość dyrektywy ATEX i szkolenia z tego zakresu będą dodatkowym atutem

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • samodzielność i inicjatywa w działaniu

 • umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę

 • ambitną, ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego

 • elastyczny system czasu pracy

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji językowych poprzez udział w kursach językowych

 • możliwość korzystania z bogatego pakietu świadczeń socjalnych

 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna