Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: · Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Compin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-636) przy ul. Jędrzejowskiej 79, NIP: 9471942321, · Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: a) w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 22(1) k. p. oraz art. art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (dane przekazane w CV, w formularzu, w liście motywacyjnym oraz w innych dokumentach), b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przekazanych ponad te, o które zwracał się administrator, zawartych w CV, w formularzu, w liście motywacyjnym oraz w innych dokumentach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, c) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na zasadzie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanej w CV, w formularzu, w liście motywacyjnym i w innych dokumentach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, e) w celu w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, · Pani/Pana dane mogą być udostępniane tylko i wyłącznie tym podmiotom, które wykażą stosowną podstawę prawną żądania udostępnienia tych danych. Ponadto dostęp do Pani/Pana danych może mieć wyłącznie osobą upoważniona, jak również osoba zajmująca się procesem rekrutacji w Compin Polska Sp. z o.o. · Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. · Okres przetwarzania (przechowywania) Pani/Pana danych: a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji oraz wyłonienia kandydata do pracy, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, b) przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane w sytuacji gdy administrator danych przechowuje je na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, c) w przypadku dostarczenia CV i innych dokumentów rekrutacyjnych bez zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną zniszczone niezwłocznie, co będzie mieć miejsce także w sytuacji gdy kandydat zrezygnuje z brania udziału w procesie rekrutacyjnym. · Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres Compin Polska sp z o. o. · Usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub cofniecie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w procesie rekrutacji. Decyzja ma charakter ostateczny, a ponowne wyrażenie zgody, nie powoduje przywrócenia terminów. · Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć administratorowi danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. · Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji i wynika z art. 222 Kodeksu pracy. Konsekwencją Pani/Pana odmowy podania swoich danych osobowych będzie brak możliwości realizacji procesu rekrutacji Pani/Pana osoby.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Compin Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska 1/2 etatu

Compin Polska Sp. z o.o.O firmie

 • Jędrzejowska 79, Łódź
  Łódź, łódzkie
 • Ważna jeszcze 14 dni
  do: 21 maj 2021
 • umowa o pracę
 • część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)

Compin Polska Sp. z o.o.

Jędrzejowska 79

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • opracowywanie, wdrażanie i weryfikowanie wewnętrznych procedur, regulaminów i instrukcji zgodnie z normami BHP

 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu BHP

 • prowadzenie postępowań powypadkowych

 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego

 • kształtowanie i motywowanie pracowników do przestrzegania ustalonych standardów BHP

 • sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska i wyliczanie związanych z tym opłat,

 • prowadzenie sprawozdawczości do odpowiednich organów państwowych w zakresie gospodarki odpadami.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe

 • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP i umiejętność stosowania ich w praktyce

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziana branża produkcyjna)

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • Nastawienie na realizację celów i odporność na stres

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę na 1/2 etatu bezpośrednio przez firmę,

 • Zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku,

 • Dodatek stażowy,

 • Bogaty pakiet socjalny: karta sportowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, wczasy „pod gruszą”, karty przedpłacowe na Święta, paczki świąteczne dla dzieci pracowników,

 • Bezpłatny firmowy autobus,

Compin Polska Sp. z o.o.

Grupa COMPIN została założona w 1902r. we Francji. Od początku swego istnienia główną gałęzią działalności była produkcja foteli dla przemysłu kolejowego. W latach ’50 firma rozszerzyła swoją działalność o produkcję wyposażenia wnętrz pociągów. W chwili obecnej jesteśmy liderem na rynku zachodnioeuropejskim. Poza Europą współpracujemy z firmami w USA, Indiach, Chinach, Australii, Meksyku. Nasze produkty cechuje wysoka jakość, użyteczność oraz idealne dopasowanie do potrzeb i wymagań klientów.

Grupa COMPIN posiada swoje filie we Francji, Hiszpanii i Polsce. Filia w Łodzi powstała 2007r. i od tego czasu prężnie się rozwija. Jesteśmy jedynym oddziałem grupy COMPIN, który produkuje fotele całościowo, od krojenia i szycia pokrowców, poprzez klejenie i tapicerowanie aż do finalnego montażu. W 2014r. uruchomiliśmy w naszej siedzibie również Dział Projektowy. Aktualnie firma zatrudnia około 200 pracowników - z tendencją wzrostową. W 2018 roku przenieśliśmy siedzibę do nowej lokalizacji na ul. Jędrzejowskiej 79. Poszukujemy osób z pozytywną energią, kreatywnych, komunikatywnych i pełnych chęci do pracy, które zasilą szeregi naszej firmy i przyczynią się do umocnienia pozycji grupy COMPIN na rynkach światowych.

Przewiń do profilu firmy