INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

ALUMETAL Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kętach przy al. Wojska Polskiego17, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136;

 

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: [email protected];

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak jest konieczne w celu zawarcia umowy o pracę i realizacji stosunku pracy.

a)      Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę oraz wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy, w tym w celu wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze na następujących podstawach prawnych: i) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (ii) na podstawie udzielonej zgody; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych administratora danych wynikających z przepisów prawa pracy.

Dane będą przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach zapewnienia standardów bezpieczeństwa w organizacji administratora danych poprzez utrwalanie wizerunku w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego.

b)      Dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem, a także po jej zakończeniu, w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności prawa pracy, podatkowych i rachunkowych oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

c)      Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.

d)      Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.

e)      Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

f)       Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem

g)      Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.

Alumetal Poland Sp. z o.o.

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Alumetal Poland Sp. z o.o.O firmie

Alumetal Poland Sp. z o.o.

aleja Wojska Polskiego 17

Kęty

Alumetal Poland Sp. z o.o., Zakład Kęty, al. Wojska Polskiego 17, 32-650 Kęty– znaczący na rynku europejskim producent aluminiowych stopów odlewniczych poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Kęty
Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal
 
Osoba na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających z polityki bezpieczeństwa pracy i środowiska
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska oraz wynikających z norm 18001 i 14001
 • kontrolę warunków pracy, składanie wniosków i aktywne uczestnictwo w celu podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i instrukcji BHP oraz procedur systemowych 18001 i 14001
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, koordynowanie działań poprawiających stan bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu BHP: instruktaż ogólny, szkolenia prewencyjne, powypadkowe
 • organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników
 • codzienne raportowanie stanu bezpieczeństwa oraz w zakresie ochrony środowiska
 • nadzorowaniem bieżących spraw dotyczących ochrony środowiska oraz współpraca z instytucjami i urzędami w tym zakresie
 • przygotowywaniem niezbędnych dokumentów oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie Ochrony Środowiska
 • realizowanie polityki środowiskowej oraz bezpieczeństwa pracy na terenie firmy
 • ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem Zarządu ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy
 • minimum 2 - letnie doświadczenie w dziale BHP w firmie produkcyjnej
 • znajomość Systemów Zarządzania OHSAS 18001 i 14001
 • bardzo dobra znajomość przepisów BHP i ochrony środowiska
 • samodzielność i własna inicjatywa w działaniu
 • umiejętność organizacji pracy
 • znajomość pakietu MS Windows Office

Proponujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę dla osoby odpowiedzialnej, nastawionej na realizację powierzonych zadań
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej
 • pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym
 • niezbędne narzędzia pracy


CV prosimy dostarczyć klikając w przycisk:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie.”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Alumetal Poland Sp. z o.o., Zakład Kęty, al. Wojska Polskiego 17, 32-650 Kęty– znaczący na rynku europejskim producent aluminiowych stopów odlewniczych poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal
 
Osoba na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających z polityki bezpieczeństwa pracy i środowiska
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska oraz wynikających z norm 18001 i 14001
 • kontrolę warunków pracy, składanie wniosków i aktywne uczestnictwo w celu podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i instrukcji BHP oraz procedur systemowych 18001 i 14001
 • prowadzenie postępowań powypadkowych, koordynowanie działań poprawiających stan bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu BHP: instruktaż ogólny, szkolenia prewencyjne, powypadkowe
 • organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników
 • codzienne raportowanie stanu bezpieczeństwa oraz w zakresie ochrony środowiska
 • nadzorowaniem bieżących spraw dotyczących ochrony środowiska oraz współpraca z instytucjami i urzędami w tym zakresie
 • przygotowywaniem niezbędnych dokumentów oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie Ochrony Środowiska
 • realizowanie polityki środowiskowej oraz bezpieczeństwa pracy na terenie firmy
 • ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem Zarządu ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy
 • minimum 2 - letnie doświadczenie w dziale BHP w firmie produkcyjnej
 • znajomość Systemów Zarządzania OHSAS 18001 i 14001
 • bardzo dobra znajomość przepisów BHP i ochrony środowiska
 • samodzielność i własna inicjatywa w działaniu
 • umiejętność organizacji pracy
 • znajomość pakietu MS Windows Office

Proponujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę dla osoby odpowiedzialnej, nastawionej na realizację powierzonych zadań
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej
 • pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym
 • niezbędne narzędzia pracy


CV prosimy dostarczyć klikając w przycisk:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Kęty może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie.”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Ogłoszenie archiwalne