Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy,Ścierzyńscy Spółka JawnaO firmie

 • Nowa Wieś (pow. włocławski; gm. Włocławek)

  Nowa Wieś (pow. włocławski; gm. Włocławek), kujawsko-pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

 • przeglądzie wszystkich stanowisk pod względem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych

 • nadzorze nad badaniami środowiska pracy w zakresie czynników fizycznych, pyłu, czynników chemicznych; opracowywaniu rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

 • udziale w oprocowaniu instrukcji, opiniowanie instrukcji

 • nadzorze nad poprawnością wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, pożarowo niebezpiecznych

 • udziale w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków i dokumentacji powypadkowej

 • sporządzaniu wykazów środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży i obuwia, stosowanych w zakładzie pracy, których stosowanie na stanowiskach jest niezbędne z uwzględnieniem okresów ich użytkowania

 • zapewnieniu odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bhp, ppoż i pierwszej pomocy oraz właściwej adaptacji zawodowej nowo przyjętych pracowników

 • przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, nieprawidłowości w zakresie organizacji stanowisk pracy, używanych maszyn, urządzeń narzędzi i materiałów, a także sposobu wykonywania pracy w aspekcie powstawania zagrożeń. zgłaszaniu wniosków do zarządu.

 • okresowym kontrolowaniu stanu ppoż i przedkładaniu wniosków zarządowi

 • udziale w organizacji punktów pierwszej pomocy, informawaniu o osobach przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy

 • wsparciu w udzielaniu pierwszej pomocy,

 • udzielaniu instruktaży pracownikom o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażenia zdrowia

 • występowaniu do kadry zarzadzającej obszarami w zakładzie pracy z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości zawodowych oraz uchybień z zakresie bhp i ppoż

 • przewodniczeniu, prowadzeniu spotkań posiedzeń komisji bhp, koordynowaniu prac komisji bhp, raportowaniu przebiegu prac komisi bhp do pracodawcy.

Nasze wymagania

 • wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (mile widziane wykształcenie wyższe techniczne i ukończne studia podyplomowe w zakresie bhp).

 • co najmniej 3-letniego stażu pracy w służbie bhp w firmie produkcyjnej

 • aktualnego szkolenia okresowego dla służby bhp, aktualnego szkolenia dla inspektorów ppoż,

 • prawa jazdy kat. b

Mile widziane

 • masz kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia inspektora ppoż,

 • wiedzę z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, zasady zarządzania lean, umiejętności komunikacyjne; umiejetności przekazywania wiedzy, umiejetności prowadzenia szkoleń

To oferujemy

 • Uczciwe wynagrodzenie – uzależnione od posiadanych kompetencji oraz osiąganych wyników pracy – oparte o rynek i sprawiedliwą ocenę pracy.

 • Bezpieczeństwo – stałą pracę w firmie o dobrej pozycji rynkowej, kierującej się wartościami.

 • Perspektywy – możliwość rozwoju zawodowego (edukacja, szkolenia, klarowne ścieżki kariery, fascynujące projekty).

 • Samodzielność - możliwość wdrażania innowacyjnych pomysłów i realizacji projektów.

 • Zespół – pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole i przyjazną atmosferę, wsparcie podczas procesu wdrożenia w nowe obowiązki.

 • Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

Warto wiedzieć, że w Firmie Instal Projekt:

Szanujemy się wzajemnie

Dbamy o bezpieczeństwo

Konsekwentnie i odpowiedzialnie rozwijamy się

Pracujemy zespołowo