Oferta pracy

Specjalista ds. BHP i PPOŻ w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaO firmie

 • Białystok

  Białystok, podlaskie
 • Ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • umowa o pracę
 • część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • 1) wykonywanie zadań służby bhp określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września

 • 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

 • prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp,

 • tworzenie regulaminów, instrukcji i innych regulacji w zakresie bhp,

 • udział w analizie i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych pracowników Funduszu,

 • prowadzenie kontroli stanu bhp,

 • 2) wykonywanie zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej określonych w ustawie z dnia 24

 • sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności:

 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ćwiczeń z zakresu ewakuacji,

 • nadzór nad przeglądami i konserwacją sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych;

 • kontrola aktualności zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz tworzenie regulaminów,

 • instrukcji i innych regulacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

 • przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

 • współpraca z właściwymi terenowo organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencji pożarowej i zwalczania pożaru.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub

 • studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i

 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa;

 • minimum 3 lata pracy zawodowej.

Mile widziane

 • bardzo dobra znajomość przepisów i norm z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej;

 • znajomość tworzenia regulaminów, instrukcji i innych regulacji w zakresie bhp;

 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz przeprowadzaniu ćwiczeń z zakresu ewakuacji;

 • posiadanie aktualnego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla służby bhp;

 • posiadanie aktualnego szkolenia inspektora ochrony przeciwpożarowej;

 • ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy;

 • dokładność;

 • umiejętność pracy pod presją czasu;

 • dobra organizacja pracy;

 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny

CV,

podpisany kwestionariusz osobowy,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,

kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,

podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

W przypadku składania aplikacji elektronicznie należy załączyć skany wszystkich wymaganych dokumentów w oddzielnych plikach.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu 85 745 95 74.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 22.03.2021 r. w zamkniętych

kopertach bezpośrednio w siedzibie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia (przy pomocy skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.