Ta oferta pracy jest nieaktualna od 144 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. BHP (K/M)

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 2019-01-23

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. BHP (K/M)
  Miejsce pracy: Szczecin

  Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Port Szczecin zadba o Ciebie.

  DB Port Szczecin oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Szczecinie:

   

  Obowiązki:

   

  • Monitorowanie warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz ustalanie wniosków 
  • Inicjowanie działań zaradczych w przypadku stwierdzenia zagrożeń 
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, związanego z danym stanowiskiem pracy 
  • Sporządzanie okresowych analiz dotyczących stanu BHP 
  • Współpraca z laboratoriami, społeczną inspekcją pracy oraz związkami zawodowymi 
  • Zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń BHP 
  • Opracowywanie wewnętrznych aktów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
  • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze transportu pionowego 
  • Znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 
  • Umiejętności analityczne 
  • Otwartość 
  • Orientacja na klienta 
  • Wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne 
  • Umiejętność podejmowania decyzji 
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego mile widziana

  Oferujemy:

  • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie 
  • Możliwość rozwoju zawodowego 
  • Kompleksowe wsparcie ze strony centralnego działu BHP 
  • Dobre warunki zatrudnienia 
  • Pakiet socjalny

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia za pomocą przycisku „aplikuj”,
  a także zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

  Zgoda Kandydata
  na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacynych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14.
  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.
  Zgoda Kandydata
  na przetwarzanie danych osobowych
  (przyszłe procesy rekrutacyjne)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacynych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
  119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14.
  2) Wszelkie zapytania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail:
  [email protected]
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana
  dobrowolnej zgody;
   archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest
  prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora
  jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie
  w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością.
  4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w
  procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wchodzącym w skład
  grupy kapitałowej DB biorącym udział w przeprowadzaniu procesu rekrutacji.
  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
  wskazanych powyżej:
   dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji
  i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
   dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez
  Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej
  niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
   dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
  wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
  7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
  przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy:
  [email protected]
  8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
  przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
  10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.