Oferta pracy

Specjalista ds. BHP

JOTUL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

JOTUL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ks. Jerzego Popiełuszki 17

Kąty Wrocławskie

Jotul Poland jest częścia Grupy Jøtul jednego z wiodących, światowych producentów kominków i pieców, występujących pod markami Jøtul, Scan, Atra, Warm, Ild. Nasze produkty oparte są na skandynawskim dziedzictwie, łącząc doskonały design z nowoczesnymi rozwiązaniami.Koncentrujemy się na środowisku, troszcząc się o nie, zarówno w procesach produkcyjnych, jak i podczas użytkowania naszych produktów. Siedziba firmy znajduje się w Fredrikstad w Norwegii i jest własnością OpenGate Capital z siedzibą w USA. W styczniu 2020 roku uruchomiliśmy produkcję w naszym nowym zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Kątach Wrocławskich. Aktualnie poszukujemy doświadczonych  i zmotywowanych kandydatów, którzy będą chcieli dołączyć do naszego zespołu, obejmując stanowisko:
Specjalista ds. BHP

Obowiązki: 

 • Realizacja zadań służby BHP wynikających z rozporządzenia gwarantująca zgodność przepisów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP i PPOŻ
 • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa w firmie oraz regularna kontrola warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur
 • Inicjowanie i koordynowanie nowych rozwiązań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację ryzyka zawodowego oraz angażowanie w tym zakresie wszystkich niezbędnych komórek organizacyjnych firmy
 • Dbałość o rzetelne i terminowe przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez prawo i instytucje zewnętrzne (np.PIP, PIS i in.)
 • Tworzenie dokumentacji z zakresu BHP (oceny ryzyka na stanowiskach pracy, instrukcje, procedury wewnątrzzakładowe, analizy, itp.) oraz dbanie o aktualność rewizji tych dokumentów.
 • Przygotowanie wskaźników, raportów, analiz, prezentacji, szkoleń w zakresie bhp i ochrony środowiska
 • Proponowanie działań korygujących i doskonalących
 • Czynny udział kontrolach bieżących zakładu dot. spełnienia przepisów BHP i OŚ
 • Czynny udział w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych
 • Aktywne działania na rzecz podnoszenia świadomości bezpieczeństwa pracy
 • Realizacja obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz nadzór nad przestrzeganiem tych obowiązków
 • Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska w zakładzie oraz zmniejszenie wpływu produkcji na środowisko naturalne
 • Raportowanie wynikające z przepisów prawnych (np. WIOŚ, UM, PSP, KOBiZE, PRTR)
 • Koordynacja przygotowania dokumentacji dotyczącej środowiska
 • Organizowanie badań i pomiarów środowiskowych na podstawie przepisów prawa
 • Stałe informowanie i przedstawianie pracodawcy wymagań środowiskowych, dostrzeganych zagrożeń i sposobów ich eliminacji
 • Tworzenie i wdrażanie niezbędnych procedur związanych z ochroną zdrowia i środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji związanej z ochroną środowiska
 • Dobór odbiorców odpadów i usługodawców w zakresie ochrony środowiska
 • Rozliczanie opłat związanych z ochroną środowiska
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i urzędami oraz udział w kontrolach.

Oczekiwania: 

 • Doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku min 3 lata
 • Wykształcenie wyższe związane z BHP / ochroną środowiska lub ukończone studia podyplomowe
 • Praktyczna znajomość przepisów bhp oraz ochrony środowiska
 • Umiejętność budowania zaangażowania w bezpieczeństwo na każdym poziomie w firmie
 • Umiejętność pracy w podejściu ciągłego doskonalenia
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca codzienną współpracę w międzynarodowym środowisku
 • Znajomość wymagań normy ISO 14001, ISO 45001 mile widziane
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Dokładność, rzetelność, terminowość
 • Umiejętność profesjonalnego przygotowania dokumentów z wykorzystaniem MS Office: procedury, prezentacje, analizy, raporty.
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne warunki wynagrodzenia i zatrudnienia
 • Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Prywatną opiekę medyczną, Ubezpieczenie grupowe
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole

Osoby spełniające powyższe kryteria zapraszamy do składanie CV w języku polskim i angielskim.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie klauzuli: Udzielam zgody Jotul Poland Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. logistyki. Ponadto, udzielam zgody Jotul Poland Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska zbliżone do aplikowanego.

 

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych ujawnionych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych jest Jotul Poland Sp. z o.o z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Popiełuszki 15, 55-080. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Bez odrębnej zgody kandydata, jego dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 . Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej. CV kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych ujawnionych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzonych przyszłych procesów rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie będą usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy