Oferta pracy

Specjalista ds. BHP

Totalizator Sportowy

 • Koszalin

  Koszalin, zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników,

 • monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP, analizowanie zgłaszanych zagrożeń,

 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wymagań ergonomii na stanowisku pracy,

 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej pracowników oraz środków ochrony zbiorowej,

 • współpracę w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

 • monitorowanie terminów szkoleń okresowych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

 • inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasze wymagania

 • szukamy osób, które: posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe w zakresie BHP,

 • mają minimum rok doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • znają przepisy prawa z obszaru BHP oraz posiadają umiejętność ich stosowania w praktyce,

 • mają wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej,

 • posiadają umiejętność pracy w zespole,

 • są zaangażowane i samodzielne w działaniu,

 • znają pakiet MS Office,

 • mają czynne prawo jazdy kat. B i są gotowe do wyjazdów w delegacje,

 • posiadają aktualny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • posiadają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne