Oferta pracy

Specjalista ds. BHP

APPLY POLAND

APPLY POLAND

Stanisława Klimeckiego 1

Podgórze

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów i zasad z zakresu bhp

 • Prowadzenie postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Bieżące informowanie osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór nad procesami pracy o stwierdzonych zagrożeniach i uchybieniach w zakresie bhp, oraz wydawanie zaleceń ich usunięcia

 • Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego

 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych

 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych BHP

 • Sporządzanie analiz i raportów (w tym sprawozdawczości statystycznej) związanych z zagadnieniami BHP

 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami

 • Współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznych

 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dot. zagadnień BHP

 • Przeprowadzanie szkoleń BHP

 • Zapewnienie apteczek oraz środków ochrony osobistej

 • Dbanie o zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie BHP

Nasze wymagania

 • Podstawowe wymagania wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Wykształcenie wyższe

 • Ukończone studia kierunkowe w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP

 • Minimum rok doświadczenia w zakresie BHP, w tym doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

 • Dobra znajomość przepisów prawa w zakresie BHP

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1

 • Dobra znajomość MS Office

 • Prawo jazdy kat. B

 • Samodzielność, inicjatywa i zaangażowanie w podejmowane działanie

 • Komunikatywność

 • Umiejętność przekazywania wiedzy

To oferujemy

 • Prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, pakiety sportowe i inne atrakcyjne benefity

 • Elastyczne godziny pracy

 • Bardzo przyjazna atmosfera w biurze

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

APPLY POLAND

APPLY Poland Sp. z o.o. jest jedną z czołowych polskich firm inżynierskich, z siedzibą w Krakowie, dostarczającą wielobranżowe usługi projektowe dla przemysłu ropy naftowej i gazu na rynku europejskim.W związku z długotrwałą nieobecnością pracownika na stanowisku Specjalista ds. BHP, poszukujemy osobę na zastępstwo na tym stanowisku.Apply Poland zatrudnia przede wszystkim pracowników biurowych (inżynierowie, administracja), oprócz tego inspektorów nadzorującego prefabrykację konstrukcji stalowych i orurowania. Inżynierowie pracują okresowo na platformach wiertniczych w Polsce i w Norwegii.

Przewiń do profilu firmy