Oferta pracy

Specjalista ds. BHP

BIOMED S.A.

BIOMED S.A.

Aleja Sosnowa 8

Zwierzyniec

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i PPOŻ;

 • opracowanie wewnętrznych zarządzeń i procedur dot. bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy

 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

 • proponowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy;

 • przygotowywanie raportów i analiz z zakresu BHP;

 • nadzór nad szkoleniami okresowymi;

 • współpraca ze wszystkimi działami w firmie;

 • reprezentowanie firmy przed organami kontrolnymi

 • realizacja pozostałych obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasze wymagania

 • wykształcenia wyższego kierunkowego BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP;

 • kwalifikacji określonych dla Specjalisty BHP zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby BHP

 • uprawnień do pełnienia funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej;

 • praktycznej znajomości przepisów BHP i PPOŻ odnoszących się do procesów produkcyjnych;

 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, w tym egzekwowanie ustaleń;

 • umiejętności obsługi komputera;

 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, zdobyte w środowisku produkcyjnym, mile widziane w firmie farmaceutycznej lub pokrewnej

 • otwartości, nastawienia na współpracę;

 • dobrej organizacji pracy i zaangażowania;

 • elastyczności i samodzielności w działaniu.

To oferujemy

 • Wsparcie w procesie wdrożenie

 • Możliwość inicjowania i wprowadzania własnych pomysłów i usprawnień

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: [email protected]

BIOMED S.A.

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna – ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków - to polska firma biotechnologiczna, działająca nieprzerwalnie od 1945 r. Cechują nas innowacyjne rozwiązania i nowatorskie pomysły, które zapewniają najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Podstawą działalności naszej firmy jest produkcja: szczepionek, probiotyków, suplementów diety, alergenów, jak również preparatów diagnostycznych, podłoży i wskaźników.

Przewiń do profilu firmy