Specjalista ds. BHP

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

 • Magnice (pow. wrocławski)

  Magnice (pow. wrocławski), dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Stosowanie się do wytycznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach ISO 9001, ISO 14001; BS-OHSAS 18001 / ISO 45001.

 • Tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji ogólnych.

 • Przestrzeganie przepisów BHP w miejscu pracy, stosowanie się do wytycznych zawartych w instrukcjach BHP, stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zgłaszanie swojemu bezpośredniemu przełożonemu wszystkich zauważonych zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (zdarzenia potencjalnie wypadkowe) w zakładzie pracy, zachowywanie się w sposób bezpieczny i nie zagrażający zdrowiu i życiu innych pracowników.

 • Audytowanie systemów BHP oraz nadzór nad planowaniem oraz realizacją audytów wewnętrznych w CEVA Logistics Sp.z o.o. oraz audytów zewnętrznych ( klientów, instytucji zewnętrznych, organów państwowych i innych) na wyznaczonym obszarze.

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.

 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania tych przyczyn i okoliczności wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków.

 • Opracowywanie propozycji odnośnie zmian technicznych i organizacyjnych, celem poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa.

 • Dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

 • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego i innymi wymaganymi organami kontrolującymi warunki i wymagania BHP.

 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP dla pracowników CEVA oraz pracowników APT.

 • Organizacja szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP.

 • Koordynowanie realizacji zaleceń poaudytowych BHP i Ppoż.

 • Opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP.

 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie magazynu różnych form popularyzacji problematyki BHP.

 • Udział w pracach powołanej przez pracodawcę Komisji Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką BHP, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 • Określanie ryzyka pracy w zależności od stanowiska / dokonywanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk CEVA w lokalizacji.

 • Nadzór nad zamawianiem i obiegiem środków ochrony osobistej oraz odzieży ochronnej.

 • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej.

 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez pracodawcę.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie średnie kierunkowe.

 • Minimum rok doświadczenia.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 • Znajomość obsługi pakietu MS Office.

 • Znajomość zagadnień prawa pracy.

 • Komunikatywność, terminowość.

 • Umiejętność przekazywania wiedzy.

Mile widziane

 • Prawo jazdy kategorii B.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z CEVA w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • Pakiet benefitów pozapłacowych, m.in.: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS - dopłatę urlopową, dofinansowanie wypoczynku dzieci, karty świąteczne dla dzieci, karty sportowe.

 • Stabilną pracę w nowoczesnej i dynamicznej firmie - posiadamy tytuł SOLIDNEGO PRACODAWCY.

 • Możliwość rozwoju oraz współpracy w środowisku międzynarodowym.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • szkolenia

Jako organizacja globalna oraz część grupy CMA CGM, różnorodność ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu; tylko odzwierciedlając kulturę, języki i lokalną wiedzę o naszych klientach, możemy odnieść sukces. Zatrudniając ludzi z różnym doświadczeniem i umiejętnościami, poszerzamy wiedzę oraz zwiększamy naszą kreatywność i innowacyjność.

Uwaga: Procesy rekrutacyjne w CEVA Logistics obejmują komunikację z kandydatami za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn lub za pośrednictwem adresu e-mail firmy o następującym schemacie: imię[email protected] Zalecamy, nie odpowiadać na propozycje biznesowe i/lub oferty pracy pochodzące od niezaufanych nadawców.

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

CEVA - wiodący globalny operator logistyczny, dostarczający dedykowane rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej, frachtu lotniczego i morskiego, dystrybucji oraz zarządzania transportem. CEVA jest obecna w ponad 160 krajach oraz zatrudnia około 58 000 pracowników. CEVA będąc częścią grupy CMA CGM która jest czołowym, międzynarodowym armatorem morskim, zapewnia kompleksowe rozwiązania w zarządzaniu łańcuchem dostaw, jednocześnie będąc jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm na rynku usług logistycznych.

Przewiń do profilu firmy