Specjalista ds. BHP, Ochrony Środowiska i PPOŻ

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut LotnictwaO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Aleja Krakowska 110/114

Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.
 
W związku z rozwojem zespołu, poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:
Specjalista ds. BHP, Ochrony Środowiska i PPOŻ

Zadania:

 • Nadzór na zapewnieniem ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy, kontrola jakości środowiska pracy,
 • Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP, ochrony środowiska, PPOŻ,
 • Informowanie i raportowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń,
 • Uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych, formułowanie wniosków dotyczących przyczyn wypadków oraz przygotowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji,
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywana pracą,
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresy BHP, ochrony środowiska i PPOŻ,
 • Doradztwo z zakresu przepisów ochrony środowiska, PPOŻ, Ochrony środowiska, współpraca z innymi komórkami w zakresie inicjowania, wspierania, opiniowania i wdrażania działań dotyczących tych obszaru.
 • Nadzór nad wyposażaniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowaniem tablic ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjnej,
 • Współpraca z organami Państwowej Straży pożarnej,
 • Przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej i raportowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wdrażanie działań zaradczych,
 • Nadzorowanie konserwacji i przeglądów instalacji systemów sygnalizacji przeciwpożarowej, systemów oddymiania, systemów gaszenia gazem, instalacji hydrantów na terenie całego Instytutu oraz terenów przyległych,
 • Nadzorowanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego, kontrolowanie prac zgłoszonych jako prace niebezpieczne pożarowo,
 • Nadzorowanie i weryfikowanie systemu ewakuacji,
 • Przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji wynikającej z przepisów BHP, Ochrony Środowiska, PPOŻ i innych,
 • Współpraca z właściwymi organizacjami państwowymi i wewnętrznymi w zakresie BHP, Ochrony Środowiska i PPOŻ oraz nadzór nad wdrożeniem decyzji administracyjnych i innych zaleceń z tej dziedziny,
 • Raportowanie, prowadzenie dokumentacji, sprawozdań związanej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, BHP i PPOŻ,
 • Prowadzenie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, BHP, PPOŻ w tym ewidencji odpadów oraz organizacja pomiarów środowiskowych,
 • Zlecanie badań, analiz i oceny jakości środowiska,
 • Kontrola gospodarki odpadami w celu zgodności z wymogami prawnymi.
 • Przygotowanie planu kontroli i audytów odnośnie sprawdzenia zgodności działań firmy z przepisami ochrony środowiska, BHP i PPOŻ oraz nadzór nad realizacją działań korygujących.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w kierunku Ochrona Środowiska,
 • Ukończone minimum studia podyplomowe o kierunku Bezpieczeństwa i Higieny pracy,
 • Doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym (poziom B1),
 • Znajomość praktyczna środowiska MS Office,
 • Znajomość przepisów dotyczących Ochrony Środowiska, BHP i PPOŻ,
 • Znajomość przygotowania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • Umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność wywierania pozytywnego wpływu na środowisko pracy,
 • Umiejętności analitycznych oraz proaktywnego nastawienia do rozwiązywania problemów,
 • Silnie rozwiniętych umiejętności interpersonalnych (współpraca w zespole oraz z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym),
 • Umiejętności koordynowania kilku projektów na raz,
 • Samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.

 

Mile widziane:

 • Uprawnienia inspektora PPOŻ.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Dofinansowanie do świąt
 • Prywatna opieka medyczna
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Rowerownia
Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy