ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA

Specjalista ds. BHP

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA O firmie

 • Piotrków Trybunalski, łódzkie

 • Ważna jeszcze 25 dni
  do: 24 kwi 2020
 • Specjalista

Zamet Industry jest jednym z wiodących dostawców konstrukcji stalowych a także maszyn i urządzeń przemysłowych, które wykonujemy dla naszych klientów z całego świata, głównie w sektorze Oil & Gas, Cranes & Material Handling, Power & Mining.

Zamet Industry jest częścią notowanej na warszawskiej GPW, Grupy Kapitałowej Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka dominująca, centrum usług wspólnych dla spółek produkcyjnych) oraz spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn (w ramach której funkcjonuje także zakład Huta Zygmunt) oraz Mostostal Chojnice. W związku z dynamicznym rozwojem, prowadzimy postępowanie rekrutacyjne na stanowisko:

Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski

Zadania:

 • Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 • Aktywne propagowanie kultury bezpiecznej pracy wśród pracowników, kontrahentów, dostawców.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i stanu BHP oraz współpraca z kierownictwem Firmy w celu poprawy warunków pracy.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych BHP, kierowanie pracowników na badania lekarskie.
 • Realizowanie zadań związanych z zapobieganiem zagrożeniom – monitorowanie oraz  raportowanie zdarzeń niebezpiecznych.
 • Opracowywanie wewnętrznych instrukcji, procedur, zarządzeń.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań eliminujących zagrożenia na stanowiskach pracy.
 • Gospodarowanie odzieżą roboczą, środkami ochrony osobistej oraz prowadzenie ewidencji kart przydziału.
 • Sporządzanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań powypadkowych.
 • Realizowanie zadań związanych z systemami OHSAS 18001/45001, ISO 14001, ISO 9001.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie BHP,
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wstępnych BHP,
 • Doświadczenie w opracowywaniu dokumentów oceny ryzyka zawodowego i postępowań powypadkowych,
 • Wiedza z zakresu Kodeksu Pracy, regulacji prawnych z zakresu BHP, normy OHSAS 18001/45001, normy ISO 14001, ISO 9001,
 • Dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom B1), 
 • Umiejętność zarządzania czasem oraz organizacji pracy własnej,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Co oferujemy?

 • Wynagrodzenie zasadnicze między 4000 a 6000 zł/brutto (forma zatrudnienia: umowa o pracę).
 • Stabilną pracę w renomowanej firmie o bogatych tradycjach w zakresie projektowania maszyn i urządzeń – zatrudniamy 300 pracowników.
 • Elastyczny czas pracy w zakresie 40 godzin tygodniowo.
 • Cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego, siatkówki.
 • Atmosferę współpracy i wsparcia ze strony Zespołu.
 • Dodatkowe świadczenia z ZFŚS:
 • Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Imprezy integracyjne oraz świadczenia okolicznościowe,
 • Piknik dla dzieci naszych pracowników z okazji Dnia Dziecka,
 • Dofinansowanie do urlopów,
 • Bilety do kina, zajęcia sportowe.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju wewnątrz grupy Zamet poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju w Grupie TDJ.

Ponadto, dzięki temu, że pracujesz w ZAMET, Twoje dzieci będą mogły korzystać z zamkniętych programów TDJ Foundation, obejmujących m.in. edukację zagraniczną, wakacje zagraniczne oraz możliwość udziału w indywidualnych programach rozwoju.

 

Ważne: pierwsze etapy rekrutacji odbywają się zdalnie (rozmowa telefoniczna, e-mail, wideokonferencja). Proszę o zapewnienie narzędzi umożliwiających kontakt.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Industry Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Romana Dmowskiego 38b, NIP 7712894552, REGON 368599598, KRS 0000701148.
2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: [email protected] oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres [email protected] . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."


W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ" (opcjonalnie).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.     

Zamet Industry jest jednym z wiodących dostawców konstrukcji stalowych a także maszyn i urządzeń przemysłowych, które wykonujemy dla naszych klientów z całego świata, głównie w sektorze Oil & Gas, Cranes & Material Handling, Power & Mining.

Zamet Industry jest częścią notowanej na warszawskiej GPW, Grupy Kapitałowej Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka dominująca, centrum usług wspólnych dla spółek produkcyjnych) oraz spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn (w ramach której funkcjonuje także zakład Huta Zygmunt) oraz Mostostal Chojnice. W związku z dynamicznym rozwojem, prowadzimy postępowanie rekrutacyjne na stanowisko:

Specjalista ds. BHP

Zadania:

 • Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 • Aktywne propagowanie kultury bezpiecznej pracy wśród pracowników, kontrahentów, dostawców.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i stanu BHP oraz współpraca z kierownictwem Firmy w celu poprawy warunków pracy.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych BHP, kierowanie pracowników na badania lekarskie.
 • Realizowanie zadań związanych z zapobieganiem zagrożeniom – monitorowanie oraz  raportowanie zdarzeń niebezpiecznych.
 • Opracowywanie wewnętrznych instrukcji, procedur, zarządzeń.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań eliminujących zagrożenia na stanowiskach pracy.
 • Gospodarowanie odzieżą roboczą, środkami ochrony osobistej oraz prowadzenie ewidencji kart przydziału.
 • Sporządzanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań powypadkowych.
 • Realizowanie zadań związanych z systemami OHSAS 18001/45001, ISO 14001, ISO 9001.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie BHP,
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wstępnych BHP,
 • Doświadczenie w opracowywaniu dokumentów oceny ryzyka zawodowego i postępowań powypadkowych,
 • Wiedza z zakresu Kodeksu Pracy, regulacji prawnych z zakresu BHP, normy OHSAS 18001/45001, normy ISO 14001, ISO 9001,
 • Dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom B1), 
 • Umiejętność zarządzania czasem oraz organizacji pracy własnej,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Co oferujemy?

 • Wynagrodzenie zasadnicze między 4000 a 6000 zł/brutto (forma zatrudnienia: umowa o pracę).
 • Stabilną pracę w renomowanej firmie o bogatych tradycjach w zakresie projektowania maszyn i urządzeń – zatrudniamy 300 pracowników.
 • Elastyczny czas pracy w zakresie 40 godzin tygodniowo.
 • Cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego, siatkówki.
 • Atmosferę współpracy i wsparcia ze strony Zespołu.
 • Dodatkowe świadczenia z ZFŚS:
 • Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Imprezy integracyjne oraz świadczenia okolicznościowe,
 • Piknik dla dzieci naszych pracowników z okazji Dnia Dziecka,
 • Dofinansowanie do urlopów,
 • Bilety do kina, zajęcia sportowe.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju wewnątrz grupy Zamet poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju w Grupie TDJ.

Ponadto, dzięki temu, że pracujesz w ZAMET, Twoje dzieci będą mogły korzystać z zamkniętych programów TDJ Foundation, obejmujących m.in. edukację zagraniczną, wakacje zagraniczne oraz możliwość udziału w indywidualnych programach rozwoju.

 

Ważne: pierwsze etapy rekrutacji odbywają się zdalnie (rozmowa telefoniczna, e-mail, wideokonferencja). Proszę o zapewnienie narzędzi umożliwiających kontakt.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Industry Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Romana Dmowskiego 38b, NIP 7712894552, REGON 368599598, KRS 0000701148.
2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: [email protected] oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres [email protected] . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."


W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ" (opcjonalnie).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.     

Ogłoszenie archiwalne