Oferta pracy

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OC

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w BiałymstokuO firmie

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Odeska 1

Białystok

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OCNumer ref.: Nr referencyjny: BHP/01/20

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe w obszarze BHP,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie BHP, Ppoż.,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność organizowania pracy własnej oraz wdrażania ciągłych usprawnień,
 • dokładność i terminowość wykonywanej pracy.

Zakres zadań:

 • realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy w jednostce,
 • rekomendowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pracy usprawniających funkcjonowanie instytucji w obszarze BHP i Ppoż.,
 • analiza stanu BHP, kontrolowanie i eliminowanie zagrożeń,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP,
 • przygotowywanie raportów i analiz BHP,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji BHP,
 • organizacja i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich stanowisk w zakresie BHP,
 • udział w odbiorach technicznych scenografii w zakresie BHP i Ppoż.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • wymiar etatu – ½,
 • zdobycie nowych umiejętności i rozwinięcie własnych kompetencji.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi powyżej, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,  w którym uczestniczę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 23.11.2020 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia za pomocą przycisku aplikowania:
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:
 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy