Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: AZZ WSI Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Tarnobrzeska 8, KRS 0000205678, Regon 672999546 2) W AZZ WSI Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym AZZ WSI Sp. z o.o. ul. Tarnobrzeska 8, 26-600 Radom, bądź za pomocą adresu e-mail: [email protected] Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu rekrutacyjnego, w szczególności informacji o ofercie, statusie zgłoszenia, kryteriach ani wynikach rekrutacji. 3) Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez administratora danych: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora Pani /Pana zgoda na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa pracy celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dla wewnętrznych celów administracyjnych Pani /Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom tj. AZZ WSI BV, Hellevoetsluis ul. Marconiveg 16 w Holandii 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: 12 miesięcy od momentu wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych 6) Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, sprostowania swoich danych - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, usunięcia swoich danych - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do państw na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Holandii) oraz spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym przypadku Stany Zjednoczone (USA) na podstawie wiążących reguł korporacyjnych (ang. Binding corporate rules - BCR) 8) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością udziału w procesie rekrutacji.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
AZZ WSI Sp. z o.o.

Specjalista ds. BHP

AZZ WSI Sp. z o.o.O firmie

 • Radom

  Radom, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 13 dni
  do: 21 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie zadań służby BHP wynikającej z Rozporządzenia MPiPS

 • Szkolenie personelu w zakresie wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami BHP i PPOŻ (w tym szkolenia wstępne i okresowe)

 • Realizacja działań i projektów dotyczących podnoszenia świadomości pracowników w zakresie bezpiecznego środowiska pracy

 • Prowadzenia kontroli w miejscu pracy pod kątem zgodności z zasadami i przepisami BHP i PPOŻ oraz nadzorowanie działań naprawczych

 • Zgłaszanie, opracowywanie i wdrażanie usprawnień w zakresie działań BHP w obrębie wykonywanych działań

 • Organizowanie i wspomaganie działań w zakresie zewnętrznych inspekcji i audytów BHP

 • Kontakt i reprezentowanie firmy przed odpowiednimi instytucjami i organami zewnętrznymi (PIP, PIS, PSP)

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie BHP i PPOŻ

 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP i PPOŻ w zakładzie pracy oraz u klienta

 • Przygotowywanie raportów i dokumentacji BHP i PPOŻ

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie BHP

 • Uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

 • Doświadczenie w pracy w obszarze BHP min. 2-3 lata (mile widziane w firmie produkcyjnej)

 • Dobra znajomość angielskiego w stopniu min. komunikatywnym (w mowie i piśmie) – warunek konieczny, praca w środowisku międzynarodowym

 • Solidna, praktyczna znajomość przepisów BHP

 • Znajomość systemów zarządzania (ISO) będzie dodatkowym atutem

 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

 • Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu

 • Inicjatywa i zaangażowanie w wykonywane zadania

 • Gotowość do wyjazdów służbowych na projekty

To oferujemy

 • Szerokie przeszkolenie stanowiskowe przed rozpoczęciem samodzielnej pracy

 • Zatrudnienie w stabilnej, międzynarodowej organizacji w oparciu o umowę o pracę

 • Atrakcyjne wynagrodzenia

 • Praca w przyjaznym i nastawionym na dzielenie się wiedzą zespole

 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego

AZZ WSI Sp. z o.o.

Jesteśmy częścią grupy AZZ z oddziałami w USA, Kanadzie, Brazylii, Chinach oraz w Polsce i Niderlandach. Od ponad 40 lat dostarczamy rozwiązania w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych, spawania, napawania oraz usług inżynieryjnych na potrzeby naszych klientów na całym świecie.

Jako AZZ Specialty Welding Europe z oddziałami w Radomiu (Polska) i w Hellevoetsluis (Niderlandy) działamy od 15 lat realizując projekty zarówno w naszym radomskim zakładzie, jak i bezpośrednio na obiektach naszych klientów na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom bezpieczne, wydajne i terminowe usługi w najwyższej jakości i za pośrednictwem profesjonalnego zespołu.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje