Oferta pracy

Specjalista ds. BHP

CARBOAUTOMATYKA SAO firmie

 • Budowlanych 168, Tychy
  Tychy, śląskie
 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

CARBOAUTOMATYKA SA

Budowlanych 168

Tychy

Twój zakres obowiązków

 • zarządzanie obszarem BHP w zakładzie zgodnie z obowiązującymi procedurami - kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz PPOŻ

 • przeprowadzanie audytów stanu bezpieczeństwa

 • przygotowywanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego zgodnie w wymogami prawnymi

 • wsparcie merytoryczne w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • raportowanie, tworzenie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej BHP

 • analiza zdarzeń wypadkowych oraz wdrażanie działań zapobiegawczych

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP oraz współpraca przy prowadzeniu badań lekarskich

 • opiniowanie nowych projektów maszyn oraz procesów technologicznych

 • przeprowadzanie kontroli parku maszynowego pod kątem zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy

 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontroli (PIP, PIS, PSP, WIOŚ)

 • współpraca z innymi działami firmy oraz partnerami zewnętrznymi

 • rekomendowanie i wdrażanie zmian zwiększających bezpieczeństwo pracy

 • aktywny udział w budowaniu i promowaniu świadomości bezpieczeństwa higieny pracy oraz ergonomii

 • nadzór i realizacja zagadnień związanymi z PPOŻ

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu BHP

 • min. 3 lata doświadczenia w firmie przemysłowo – produkcyjnej

 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie BHP, PPOŻ. (w tym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg ISO 45001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO14001)

 • znajomość Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE

 • praktyka przeprowadzania postępowania powypadkowego

 • uprawnienia Inspektora PPOŻ

 • gotowość do podejmowania inicjatywy i wyzwań

 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane

 • uprawnienia SEP G-3D oraz SEP G-2D

 • zatwierdzenie OUG – dozór ruchu w kopalniach węgla kamiennego

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

 • atrakcyjny system wynagrodzeń

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i rozwój osobisty

 • Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów