Specjalista ds. BHP

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny

Aleje Jerozolimskie 142b

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji miejsca pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;

 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;

 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

 • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;

 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Nasze wymagania

 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • Znajomość przepisów z zakresu BHP;

 • Umiejętność przygotowania dokumentacji w zakresie BHP;

 • Aktualizacja analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

 • Organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych;

 • Znajomość pakietu MS Office;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Prawo jazdy kat. B;

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole;

 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu;

 • Elastyczne godziny pracy;

 • Szkolenia i możliwość rozwoju;

 • Prywatną opiekę medyczną;

 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Przewiń do profilu firmy