Oferta pracy

Specjalista ds. BHP

IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo sp. z o.o.O firmie

IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo sp. z o.o.

Ślężna 104/lok 1

Wrocław

IDOM jest międzynarodową firmą dostarczającą profesjonalne oraz zintegrowane usługi w zakresie inżynierii, architektury i doradztwa. Firma szybko zdobywa uznanie na rynkach światowych. Od momentu powstania w 1957 roku w Hiszpanii firma współpracowała z ponad 10 000 klientów, realizując ponad 30 000 projektów na pięciu kontynentach. Ewolucja rynku i nowe wymagania naszych Klientów sprawiają, że IDOM posiada coraz szerszy zakres oferowanych usług oraz dba o rozwój umiejętności swoich pracowników. Obecnie zatrudniamy około 2 700 osób, które biorą udział w projektach Spółki na całym świecie. IDOM Polska dysponuje wielobranżowym zespołem prowadzącym projekty infrastrukturalne na różnych etapach procesu inwestycyjnego: Studium Wykonalności, Projektów Koncepcyjnych oraz Projektów Budowlanych (koncentrując swoją działalność w obszarze infrastruktury transportowej, w szczególności kolejowej, drogowej i miejskiej). W obecnej chwili przygotowujemy dokumentację projektową dla około 1000 km linii kolejowych.

Obecnie poszukujemy pracownika do biura we Wrocławiu lub w Warszawie na stanowisko
Specjalista ds. BHPNumer ref.: Miejsce pracy: Wrocław, Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie szkoleń BHP wstępnych i okresowych w języku polskim i angielskim;
 • Szkolenie pracowników w zakresie normy 45001;
 • Bieżące doradztwo w zakresie BHP, w szczególności w zakresie zabezpieczania pracowników w terenie narażonych na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe;
 • Sporządzanie dokumentacji BHP wymaganej polskim prawem zgodnej z ISO 45001 (oceny ryzyka zawodowego, instrukcje BHP);
 • Reprezentowanie firm podczas kontroli PIP i PIS oraz audytów certyfikujących ISO;
 • Koordynowanie badań środowiskowych.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, w tym ukończone studia BHP;
 • Doświadczenie w budownictwie w zróżnicowanych warunkach- praca na wysokości, wykopy, tereny kolejowe ( min. 5 lat);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1;
 • Znajomość aktualnych przepisów BHP;
 • Znajomość normy 45001 oraz ukończony kurs auditora wewnętrznego;
 • Ukończony kurs pedagogiczny do prowadzenia szkoleń BHP;
 • Biegła znajomość właściwości ochronnych środków ochrony indywidualnej (odzieży wysokiej widzialności, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, obuwia ochronnego, itp.);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Wysoka biegłość w zakresie obsługi komputera i platform do wideokonferencji;
 • Wysoka dyspozycyjność ze względu na pełnioną funkcję;
 • Gotowość do podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin 1/10 etatu.

Oferujemy:

 • Doskonalenie umiejętności z języka angielskiego;
 • Wysoką kulturę organizacyjną, przyjazną atmosferę i wzajemną pomoc;
 • Pracę w międzynarodowej firmie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o dopisanie na załączonym CV następującej klauzuli/ klauzul oraz przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą przycisku.

 
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacji. 
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji dotyczących Państwa wykształcenia oraz doświadczenia w zakresie wymaganym przez Pracodawcę w ogłoszeniu. W przypadku przesłania informacji wychodzących poza wskazany zakres, Pracodawca będzie przetwarzał te informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018r.  
 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.  z siedzibą w Wrocławiu ul. Ślężna 104, lok. 1, 53-111 Wrocław. (e-mail: [email protected]).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach rekrutacyjnych, na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody, którą można w każdej chwili wycofać.

Dostęp do Państwa danych będą miały jedynie podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, a dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a jeżeli udzielili Państwo takiej zgody również po jej zakończeniu dla celów przyszłych rekrutacji.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, możliwość przenoszenia danych oraz wniesienia, lub do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wycofać każdą wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw prosimy o przez kontakt z Administratorem drogą elektroniczną lub tradycyjną zgodnie z danymi powyżej.
     
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne