Specjalista ds. BHP

PIT-RADWAR S.A.

 • Krakowska 64, Krzyki, Wrocław
  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

PIT-RADWAR S.A.

Krakowska 64

Krzyki

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa w organizacji,

 • Przygotowywanie procedur, zarządzeń i dokumentacji systemowej w zakresie bhp w tym ISO 45001,

 • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP,

 • Kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwo w tym zakresie,

 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP,

 • Opiniowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji obiektów, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tej dokumentacji,

 • Opiniowanie projektów nowych stanowisk pracy w zakresie BHP oraz kupowanych maszyn i urządzeń, jak też zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonych procesach produkcyjnych,

 • Dokonywanie odbioru w zakresie zgodności z przepisami BHP przekazywanych do użytkowania obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzenia produkcyjne oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

 • Prowadzenie postępowań powypadkowych, analiza zagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

 • Organizowanie i nadzorowanie badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, jak również prowadzenie rejestru pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,

 • Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego,

 • Realizacja wszystkich innych działań wymienionych w rozporządzeniu w sprawie służb BHP.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe o kierunku BHP lub wykształcenie wyższe techniczne i studia podyplomowe o kierunku BHP,

 • Aktualne okresowe szkolenie dla pracowników służb BHP,

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dużej firmie o charakterze produkcyjnym,

 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie BHP oraz ich praktycznego zastosowania,

 • Szkolenie audytora wewnętrznego ISO 4500,

 • Bardzo dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz umiejętności przekazywania wiedzy,

 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • Znajomość normy BS OHSAS 18001, ISO 45001:2018.

To oferujemy

 • Możliwość realizacji ciekawych wyzwań i pogłębiania specjalistycznej wiedzy,

 • Tworzenie warunków dla ciągłego rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy,

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • Pakiet benefitów firmowych w tym: opiekę medyczną, dofinansowanie do karty Multisport, dofinansowanie do wypoczynku.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci