Oferta pracy

Specjalista ds. budowlanych w Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych

Instytut Centrum Zdrowia Matki PolkiO firmie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Rzgowska 281/289

Łódź

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko 
Specjalistę ds. budowlanych
w Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji dot. realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych w ICZMP.
 • Sporządzanie zestawień i raportów dot. prowadzonych przez ICZMP zadań inwestycyjnych.
 • Kontrolna i weryfikacja stanu technicznego obiektów, przygotowywanie wniosków dot. zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania, udział w kontrolach okresowych.
 • Współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych.
 • Przygotowywanie i obsługa korespondencji dot. spraw inwestycyjnych i modernizacyjnych.
 • Udział w naradach koordynacyjnych w ramach tworzonych przez ICZMP zespołów projektowych.
 • Współpraca z Działem Eksploatacji Technicznej w ICZMP.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe;
 • Bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakietu MS Office;
 • Doświadczenie na podobnych stanowiskach;
 • Dobra organizacji czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu, samodzielność
  i dokładność;
 • Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki;
 • Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe oraz uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń;
 • Umiejętność kosztorysowania oraz weryfikowania kosztorysów;
 • Współpraca w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji;
 • Znajomość aktualnych przepisów z zakresu zasad przygotowywania wniosków o dofinansowanie
  oraz wytycznych i przepisów związanych z realizacją i rozliczaniem projektów;
 • Znajomość aspektów finansowych i prawnych dot. rozliczania projektów dofinansowywanych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Cv i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami,
a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy