Oferta pracy

Specjalista ds. Celnych

DSV Air&SeaO firmie

DSV Air&Sea

Eugeniusza Kwiatkowskiego

Gdynia

Kim jesteśmy?

Grupa DSV to jedna z czołowych firm z branży TSL (transport, spedycja, logistyka) na świecie.

Nasza główna siedziba znajduje się w Danii, pozostałe – w ponad 90 krajach świata.

W Polsce działają spółki:
DSV Air & Sea | DSV Road | DSV ISSC |
DSV Solutions

DSV Air & Sea świadczy usługi transportu morskiego i powietrznego.
Oferuje alternatywne rozwiązania i elastyczny harmonogram, aby dostosować się do najbardziej restrykcyjnych wymagań logistycznych Klientów na całym świecie.

Aktualnie poszukujemy:

Specjalista ds. Celnych

Zadania:

 • Weryfikacja dokumentów niezbędnych do odprawy celnej.
 • Dokonywanie zgłoszeń celnych w imporcie, eksporcie i tranzycie.
 • Ścisła współpraca z Urzędem Celno-Skarbowym oraz działami spedycji.
 • Przygotowanie niezbędnych raportów.

Dołącz do nas, jeśli:

 • posiadasz licencję agenta celnego i minimum 3-letnie doświadczenie na tym stanowisku,
 • masz doświadczenie w korzystaniu z programów firmy Huzar (WinSAD; MagCS),
 • masz doświadczenie w korzystaniu z systemów celnych (PUESC),
 • znasz język angielski na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentami i klientem,
 • kierujesz się wynikami i doskonaleniem swoich umiejętności,
 • jesteś zainteresowany doskonałą obsługą naszych klientów.

Nasza oferta:

 • Umowa o pracę
 • Prywatna opieka medyczna
 • Karta sportowa
 • Bezpłatne lekcje Business English
 • Work-life Balance
 • Program wdrożeniowy
 • Szkolenia wewnętrzne
 • Udział w Lidze Piłki Nożnej
 • Owocowe dni
 • Prezenty świąteczne
 • Spotkania integracyjne
Prosimy o przysłanie CV za pomocą:
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest spółka DSV Air&Sea Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, przy ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki (dalej: „DSV”).
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy),
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),
c) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
d) realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
e) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
3. W ramach prowadzonych rekrutacji dane osobowe mogą być przekazane przez DSV innym odbiorcom, tj. spółkom z grupy kapitałowej DSV, podwykonawcom, dostawcom usług oraz podmiotom współpracującym.
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
5. Dane osobowe:
• w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a), b) oraz c) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
• w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. d) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
• w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, Warszawa).
8. Podanie danych osobowych zgodnych z przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. W przypadku pozyskania dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt listowny na adres siedziby wskazany w pkt. 1 bądź na adres e-mail Spółki: [email protected]
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DSV International Shared Services sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Duchnice oraz przez DSV Air & Sea sp. z o.o. dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji, a nadto do przekazania moich danych osobowych innym spółkom z grupy kapitałowej DSV ISS na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości.”

Ogłoszenie archiwalne