Oferta pracy

OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.

Specjalista ds. Celnych i Importu

OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.O firmie

OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.

al. Krakowska 102

Warszawa

top
Do Centrali OBI w Warszawie szukamy Pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Celnych i Importu

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • zapewnianie zgodnych z przepisami i terminowych odpraw celnych,
 • dbanie o prawidłową taryfikację produktów importowanych do kalkulacji ceny oraz odpraw celnych,
 • terminowe przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji INTRASTAT,
 • prowadzenie spraw urzędowych, reprezentując interes spółki względem administracji celnej,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów importu (włączając transport morski, dowóz i formalności celne).

Profil idealnego kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek – administracja celna)
 • 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw urzędowych celnych
 • bardzo dobra znajomość problematyki taryfikacji i procedur celnych
 • certyfikat agenta celnego
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność logicznego myślenia i planowania,
 • umiejętność budowania argumentacji i asertywność.

Zyskujesz:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych ( m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do zajęć rekreacyjno-sportowych),
 • możliwość rozwoju i zdobycia szerokiej wiedzy z branży DIY,
 • przyjazną atmosferę pracy, życzliwość oraz wsparcie.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Krakowskiej 102, 02-180 Warszawa („Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres ochrona.[email protected] lub pismo na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez Administratora.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspomagające Administratora w prowadzeniu procesów rekrutacji oraz podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji a następnie zostaną usunięte. W przypadku, gdy udzieliła Pani/Pan  zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż 24 miesiące a następnie usunięte.
 7. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
bottom
Do Centrali OBI w Warszawie szukamy Pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. Celnych i Importu

Opis stanowiska:

 • zapewnianie zgodnych z przepisami i terminowych odpraw celnych,
 • dbanie o prawidłową taryfikację produktów importowanych do kalkulacji ceny oraz odpraw celnych,
 • terminowe przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji INTRASTAT,
 • prowadzenie spraw urzędowych, reprezentując interes spółki względem administracji celnej,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów importu (włączając transport morski, dowóz i formalności celne).

Profil idealnego kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek – administracja celna)
 • 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw urzędowych celnych
 • bardzo dobra znajomość problematyki taryfikacji i procedur celnych
 • certyfikat agenta celnego
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność logicznego myślenia i planowania,
 • umiejętność budowania argumentacji i asertywność.

Zyskujesz:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych ( m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do zajęć rekreacyjno-sportowych),
 • możliwość rozwoju i zdobycia szerokiej wiedzy z branży DIY,
 • przyjazną atmosferę pracy, życzliwość oraz wsparcie.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Krakowskiej 102, 02-180 Warszawa („Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres ochrona.[email protected] lub pismo na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez Administratora.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspomagające Administratora w prowadzeniu procesów rekrutacji oraz podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji a następnie zostaną usunięte. W przypadku, gdy udzieliła Pani/Pan  zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż 24 miesiące a następnie usunięte.
 7. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne