Specjalista ds. certyfikacji produktu

 • mazowieckie
 • Specjalista
 • 25.02.2019
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 27.03.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SIG jest wiodącym dystrybutorem specjalistycznych materiałów budowlanych, obsługującym sektor budowlany i konstrukcyjny w całej Europie.


  Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

  Specjalista ds. certyfikacji produktu
  Miejsce pracy: w jednym z oddziałów na terenie Polski – lokalizacja do uzgodnienia

  Będziesz odpowiedzialny za:

  • Zarządzanie dokumentacją wyrobów oferowanych w markach SIG
  • Współpracę z dostawcami w zakresie przygotowania wyrobów do wprowadzenia do oferty SIG – definiowanie oczekiwań odnośnie parametrów technicznych i jakości wyrobów oraz wymagań formalno-prawnych
  • Przygotowywanie wytycznych odnośnie niezbędnej dokumentacji i kosztorysów badań dla nowych wyrobów wprowadzanych do oferty firmy.
  • Koordynacja działań w zakresie kontroli prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego (np. GUNB), w tym prowadzenie (we współpracy z Działem Prawnym) z organami nadzoru korespondencji dotyczącej dokumentacji i oznakowania wyrobów.
  • Wspieranie oddziałów w procesach reklamacji produktów i w wymianie dokumentacji między stronami.
  • Administrowanie gospodarką opakowaniami i odpadami

  Nasze oczekiwania wobec Ciebie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne
  • Znajomość MS Excel w stopniu średnio – zaawansowanym
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Prawo jazdy kat. B
  • Znajomość zasad wprowadzania do obrotu i certyfikowania materiałów budowlanych
  • Wykazywanie się przedsiębiorczością, kreatywnością i aktywnością w budowaniu i umacnianiu pozycji firmy na lokalnym rynku
  • Dobra organizacja czasu i pracy

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Udział w ciekawych projektach w dużej międzynarodowej organizacji
  • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju kompetencji
  • Możliwość skorzystania z pakietów prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie oraz karty sportowej.
   

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

  W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.