Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. certyfikacji wyrobów i towarów

BMI ICOPAL

 • Łaska 169/197, Zduńska Wola
  Zduńska Wola, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • młodszy specjalista (Junior)

BMI ICOPAL

Łaska 169/197

Zduńska Wola

Twój zakres obowiązków

1. Proces wprowadzania towarów z grupy BMI i spoza grupy (pod względem wymogów prawnych) na rynek RP w tym:

○ analizy zgodności dokumentów otrzymanych od producenta produktu w zakresie wymagań prawnych na terenie RP

○ sprawdzenie i opracowanie dokumentów towarzyszących wyrobowi koniecznych do jego wprowadzenia do obrotu

○ sprawdzenie i opracowanie informacji wymaganych na etykiecie (opakowaniu zbiorczym) towarzyszącej nowemu produktowi

○ wyroby z obowiązkowym oznakowaniem B

- ustalenie specyfikacji technicznej dla danego wyrobu: norma/ krajowa ocena techniczna/brak specyfikacji

- zakwalifikowanie wyrobu do odpowiednich grup wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) oraz krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

- wystąpienie do odpowiedniego Instytutu z wnioskiem o wydanie krajowej oceny technicznej- w przypadku braku specyfikacji

- zlecenie wykonania badań do laboratorium na podstawie opinii Instytutu

- uzyskanie KOT na podstawie otrzymanych wyników z badań

- opracowanie i podpisanie KDWU

- opracowanie wzoru oznakowania wraz z towarzyszącymi informacjami

- prowadzenie ewidencji KOT, KDWU i wzorów oznakowań

○ zbiorczym) towarzyszącej nowemu produktowi

○ szkolenie Koordynatorów Sprzedaży z obowiązujących dokumentów na wyroby

○ wyroby z obowiązkowym oznakowaniem CE:

- ustalenie specyfikacji technicznej dla danego wyrobu: norma zharmonizowana/europejska ocena techniczna

- opracowanie i podpisanie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU)na podstawie wyników z badań oraz Zakładowej KP jeżeli producentem jest BMI Polska

- prowadzenie procesu certyfikacji wyrobów produkowanych w BMI Polska z zależności od systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

- jeżeli produkt jest spoza BMI Polska - sprawdzenie poprawności DWU oraz oznakowania

2.Prowadzenie procesu certyfikacji wyrobów produkowanych przez BMI Polska

3. Uczestnictwo w audytach zewnętrznych związanych z przyznanymi certyfikatami.

4. Nadzór nad dokumentacją tj. certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, Karty charakterystyk itp. jej aktualizację i udostępnienie dla zainteresowanych stron (strona internetowa)

Nasze wymagania

● Wykształcenie wyższe techniczne

● Wiedza prawna w zakresie obrotu i wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych w tym przede wszystkim:

○ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 215),

○ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5),

○ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

○ Rozporządzenia delegowane do Rozporządzenia nr 305/2011 (CPR):

○ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz.U. L 52 z 21.2.2014, s. 1),

○ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.U. L 157 z 27.5.2014, s. 76),

○ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 41),

○ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 68 z 15.3.2016, s. 4).

● Język angielski w stopniu komunikatywnym

● Umiejętność pracy w grupie

● Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B2)

● Gotowość do częstych podróży służbowych do spółek w Polsce

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • służbowy telefon do użytku prywatnego

 • komputer do użytku prywatnego

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • firmowa biblioteka

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

Etapy rekrutacji
1

Rozmowa wstępna online

2

Spotkanie z bezpośrednim przełożonym online lub stacjonarnie

3

Rozmowa z przełożonym wyższego szczebla i/lub Dyrektor HR

Kogo szukamy

Poszukujemy osoby z doświadczeniem do koordynowania procesów certyfikacji produktów i towarów dla obu spółek. Osoba na tym stanowisku będzie zajmowała się zarówno produktami pokryć dachów płaskich jak i skośnych. Będzie podlegała do Portfolio Menedżera BMI Polska.

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim