Intersnack Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Niedźwiedziu, 32-090 Słomniki, Niedźwiedź 64 (dalej jako: „Intersnack”) informuje, że jest administratorem następujących Pana/Pani danych osobowych: imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu zatrudnienia. Dane te są przez Intersnack przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w związku z czym przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Ponadto, za Pana/Pani zgodą, Intersnack będzie również administratorem następujących Pana/Pani danych osobowych: prywatnego numeru telefonu i adresu e-mail. W tym przypadku przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta.
 
Pana/Pani dane mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców: przedsiębiorstwom wspierającym Intersnack przy rekrutacji oraz przedsiębiorstwom, z którym Intersnack posiada zawarte umowy w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych.
 
Dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy od terminu zakończenia procedury rekrutacyjnej. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Intersnack dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 
Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
INTERSNACK POLAND

Specjalista ds. Ciągłego Doskonalenia

INTERSNACK POLAND O firmie

INTERSNACK POLAND

Niedźwiedź 64

Słomniki

top

W związku z rozwojem, firma poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. Ciągłego Doskonalenia
Miejsce pracy: Słomniki

Główne obowiązki:

  • Doskonalenie raportu KPI, zestawień z systemów MES/EMS/ERP i innych na potrzeby działu operacji.
  • Okresowe raportowanie kluczowych wskaźników KPI Zakładu do centrali Grupy Intersnack (np. miesięczny raport KPI grupowy, kwartalne raporty OPEX, roczne raporty Plant Data)
    w celu dostarczenia wymaganych informacji o wskaźnikach w Zakładzie.
  • Pełnienie roli co-lidera lub lidera filaru oraz właścicielstwo minimum jednego narzędzia (maksimum 3) na poziomie Zakładu w celu zapewnienia rozwoju systemu.
  • Koordynacja zakładowego programu CI (Eureka) przez rejestrację zgłoszonych pomysłów, współudział w weryfikacji i ocenie oraz monitorowaniu realizacji zaakceptowanych pomysłów.
  • Zapewnienie właściwej wizualizacji, oznakowania i aktualizacji KPI we wszystkich działach Zakładu w celu dostarczenia informacji o wynikach firmy.

Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologia Żywności lub pokrewne.
  • Biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel).
  • Zdolności analityczne oraz umiejętność wyciągania wniosków.
  • Znajomość SharePoint, systemów klasy MES, ERP, BI.
  • Znajomość języka angielskiego – min. poziom B2, warunek konieczny.

Mile widziane doświadczenie lub kilkumiesięczny staż w pracy na podobnym stanowisku w branży FMCG.


Jeżeli spełniasz powyższe kryteria to zapraszamy do składania aplikacji klikając:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

bottom

W związku z rozwojem, firma poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. Ciągłego Doskonalenia

Główne obowiązki:

  • Doskonalenie raportu KPI, zestawień z systemów MES/EMS/ERP i innych na potrzeby działu operacji.
  • Okresowe raportowanie kluczowych wskaźników KPI Zakładu do centrali Grupy Intersnack (np. miesięczny raport KPI grupowy, kwartalne raporty OPEX, roczne raporty Plant Data)
    w celu dostarczenia wymaganych informacji o wskaźnikach w Zakładzie.
  • Pełnienie roli co-lidera lub lidera filaru oraz właścicielstwo minimum jednego narzędzia (maksimum 3) na poziomie Zakładu w celu zapewnienia rozwoju systemu.
  • Koordynacja zakładowego programu CI (Eureka) przez rejestrację zgłoszonych pomysłów, współudział w weryfikacji i ocenie oraz monitorowaniu realizacji zaakceptowanych pomysłów.
  • Zapewnienie właściwej wizualizacji, oznakowania i aktualizacji KPI we wszystkich działach Zakładu w celu dostarczenia informacji o wynikach firmy.

Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologia Żywności lub pokrewne.
  • Biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel).
  • Zdolności analityczne oraz umiejętność wyciągania wniosków.
  • Znajomość SharePoint, systemów klasy MES, ERP, BI.
  • Znajomość języka angielskiego – min. poziom B2, warunek konieczny.

Mile widziane doświadczenie lub kilkumiesięczny staż w pracy na podobnym stanowisku w branży FMCG.


Jeżeli spełniasz powyższe kryteria to zapraszamy do składania aplikacji klikając:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne