Specjalista ds. Compliance

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca hybrydowa
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Swoją pracą przyczyniasz się do zapewnienia działania banku zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami rynkowymi i wytycznymi regulatorów w zakresie, w szczególności:

 • Uczestniczysz w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności w banku w obszarze rynków finansowych, w szczególności w obszarze MIFID, m.in. identyfikujesz, oceniasz i monitorujesz poziom tego ryzyka,

 • Uczestniczysz w procesie analizy luki oraz monitorowania wdrażania zmian prawnych i wytycznych, standardów wynikających ze stanowisk i decyzji regulatorów,

 • Uczestniczysz w procesie monitorowania relacji z regulatorami, poprzez m.in.: przygotowywanie odpowiedzi na pisma oraz opiniowanie odpowiedzi przygotowanych przez inne jednostki organizacyjne,

 • Uczestniczysz w procesie raportowania Compliance,

 • Realizujesz zadania związane z raportowaniem ESG,

 • Opiniujesz regulacje wewnętrzne oraz dokumentację produktów i usług inwestycyjnych, w tym materiały marketingowe pod kątem zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa, wytycznymi regulatorów czy standardami rynkowymi,

 • Uczestniczysz w procesie analizy nowych produktów/ usług lub wdrażania istotnych w nich zmian pod kątem zgodności,

 • Udzielasz porad dotyczących zapewnienia zgodności oraz uczestniczysz we wdrażaniu projektów biznesowych lub regulacyjnych,

 • Monitorujesz na bieżąco ustanowione dla Compliance wskaźniki KPI, KRI oraz przeprowadzasz kontrole,

 • Uczestniczysz we wdrażaniu zadań z rocznego planu działania Compliance.

Nasze wymagania

 • Masz wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze (alternatywne kierunki: administracja, bankowość, ekonomia),

 • Masz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawnym, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej lub innych obszarach związanych ze stosowaniem przepisów prawa w instytucji finansowej,

 • Posiadasz praktyczną znajomość przepisów MIFID II,

 • Skrót ESG jest dla Ciebie zrozumiały, a Twoje doświadczenia zawodowe obejmują realizację zadań związanych z tym obszarem,

 • Znasz produkty bankowe i zasady obrotu instrumentami finansowymi,

 • Biegle posługujesz się pakietem MS Office (Excel, Word, PowerPoint),

 • Potrafisz samodzielnie organizować swoją pracę i efektywnie realizować powierzone zadania, również pod presją czasu,

 • Znasz w bardzo dobrym stopniu język angielski (w mowie i piśmie), co umożliwia Ci swobodą komunikację,

 • Wykazujesz się inicjatywą w poszukiwaniu nowych rozwiązań i optymalizacji procesów,

 • Jesteś osobą skrupulatną i dociekliwą, która lubi poszerzać swoją wiedzę i horyzonty,

 • Potrafisz pracować w zespole oraz lubisz pracę w dynamicznym otoczeniu.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Szkolenia i programy rozwojowe

 • Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze

 • Przyjazne i pełne szacunku miejsce pracy bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę

 • Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole

 • Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • spotkania integracyjne

 • firmowa drużyna sportowa

 • preferencyjne pożyczki

 • firmowa biblioteka

 • gry wideo w pracy

 • parking dla pracowników

 • strefa relaksu

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • Business casual dress code

 • Wellbeing

Etapy rekrutacji
1

Selekcja CV

2

Wywiad telefoniczny

3

Rozmowa rekrutacyjna

Twój Zespół:

 • Jesteśmy zespołem, funkcjonującym w ramach Departamentu Compliance, który skupiony jest na zadaniach związanych z zarządzania ryzykiem braku zgodności w obszarze zgodności rynków finansowych w procesach funkcjonujących w Banku (identyfikacja, ocena, kontrola, monitorowanie ryzyka braku zgodności oraz raportowanie w tym zakresie). Dbamy o zapewnienie zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Uczestniczymy w kluczowych projektach wdrożeniowych w kontekście zapewnienia zgodności. Projektujemy, wdrażamy metodyki i standardy postępowania dla pracowników banku oraz monitorujemy ich stosowanie. Cenimy sobie otwartość na nowe wyzwania, współpracę, zaangażowanie oraz skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań. Dbamy o przyjazną atmosferę oraz pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków.

Programy dla pracowników

 • Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 140 tysięcy osób, które wspierają klientów w 47 krajach. Pod obecną nazwą działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga znacznie głębiej. W latach 90-tych funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku, po wejściu do Polski Grupy Crédit Agricole – jako znany wielu z Was Lukas Bank.

 • W banku pracuje ponad 4500 osób. Znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całej Polsce.

 • Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

 • Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader 2020, otrzymaliśmy również tytuł Poland’s Best Employers 2022. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie. Zależy nam na tym, aby było #mniejplastiku

 • Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo, gwarantując stabilność zatrudnienia w tym zmieniającym się świecie. Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. W placówkach bankowych wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacją GIS i Ministerstwa Zdrowia. We wszystkich naszych budynkach wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 140 tysięcy osób, które wspierają klientów w 47 krajach. Pod obecną nazwą działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga znacznie głębiej. W latach 90-tych funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku, po wejściu do Polski Grupy Crédit Agricole – jako znany wielu z Was Lukas Bank.

W banku pracuje ponad 4500 osób. Znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całej Polsce.

Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader 2020, otrzymaliśmy również tytuł Poland’s Best Employers 2022. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie. Zależy nam na tym, aby było #mniejplastiku

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo, gwarantując stabilność zatrudnienia w tym zmieniającym się świecie. Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. W placówkach bankowych wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacją GIS i Ministerstwa Zdrowia. We wszystkich naszych budynkach wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Przewiń do profilu firmy