Ta oferta pracy jest nieaktualna od 220 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. compliance

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 12.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Czy wiesz, że…

  • PLUS BANK S.A. to bank ze 100% polskim kapitałem.
  • PLUS BANK S.A. to bank, który posiada ponad 25 letnią tradycję (w latach 1991 – 2013 był obecny na rynku, pod nazwą INVEST BANK S.A.).
  • PLUS BANK S.A. posiada blisko 100 Oddziałów Operacyjnych, zlokalizowanych w największych miastach Polski.
  • PLUS BANK S.A. znajduje się w jednej grupie kapitałowej ze spółkami: Plus - operator sieci komórkowej; Polsat - największa polska telewizja komercyjna; Cyfrowy Polsat - największa cyfrowa platforma satelitarna w Polsce; Teleaudio; ipla.
  • PLUS BANK S.A. realizuje styl zarządzania oparty na osobistej odpowiedzialności i zaangażowaniu pracownika, w bardzo przyjaznej atmosferze pracy, przy wsparciu bardziej doświadczonych pracowników.
  • PLUS BANK S.A. zapewnia swoim pracownikom wstępne szkolenia stanowiskowe i rozwój zawodowy.
  • PLUS BANK S.A. preferuje styl zarządzania oparty na pracownikach kompetentnych i zmotywowanych wewnętrznie do działania.

  Jeżeli chcesz zostać cenionym pracownikiem prężnie działającej instytucji finansowej, złóż aplikację na stanowisko:

  Specjalista ds. compliance
  Miejsce pracy: Warszawa

  Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:

  • opracowywanie, wdrażanie oraz aktualizację wewnętrznych regulacji z zakresu compliance,
  • udział w procesie identyfikowania, oceny, kontroli i monitorowania ryzyka braku zgodności,
  • opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych Banku oraz materiałów marketingowych,
  • udział w analizie nowych produktów i usług wprowadzonych do oferty Banku oraz udział w analizie procesów sprzedażowych pod kątem zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi
  • przeprowadzanie testów zgodności w tym monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych
  • monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym i regulacyjnym,
  • koordynację i monitorowanie zdarzeń z tytułu ryzyka braku zgodności,
  • udział w sporządzaniu raportów w zakresie compliance,
  • wdrażanie szkoleń dla pracowników Banku z zakresu ryzyka braku zgodności.

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • min. 2-letniego doświadczenia w pracy w obszarze compliance bądź kontroli wewnętrznej
   w instytucji finansowej,
  • znajomości wymogów prawnych i standardów rynkowych dotyczących sektora finansowego,
  • znajomości zasad identyfikacji, oceny, kontroli i monitorowania ryzyka braku zgodności
   w instytucji finansowej,
  • znajomości produktów i procesów bankowych,
  • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych.

  Poszukujemy osób dokładnych i samodzielnych w realizacji powierzonych im zadań.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę w miłej atmosferze,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • dostęp do pakietu socjalnego (pakiet medyczny, karta Multisport, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe).

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) klikając w przycisk aplikowania.

  Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Aktualne oferty pracy w PLUS BANK S.A. można znaleźć na stronie: www.plusbank.pl

  Odpowiadając na ogłoszenie uprzejmie prosimy o przysłanie aktualnego CV zawierającego następujące klauzule:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz w liście motywacyjnym, a także wszelkich informacji pozyskanych w toku rekrutacji, dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prowadzonego obecnie przez PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), Al. Stanów Zjednoczonych 61A.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz w liście motywacyjnym, a także wszelkich informacji pozyskanych, dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych na powyższe stanowisko, które będą przeprowadzane przez PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), Al. Stanów Zjednoczonych 61A.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz w liście motywacyjnym, a także wszelkich informacji pozyskanych w toku rekrutacji, dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych na to i inne stanowiska, które będą przeprowadzane przez PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), Al. Stanów Zjednoczonych 61A.

  Podanie danych jest wymagane do złożenia aplikacji, bez ich podania aplikacja nie zostanie rozpatrzona.

  Obowiązek informacyjny – przy przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej Bankiem.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres:
   Inspektor Ochrony Danych,04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
   1. niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę,
   2. udzielona zgoda,
   3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy,
   4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma.
  5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
   1. upoważnionym pracownikom Banku odpowiedzialnym za realizacje procesu rekrutacji i doboru,
   2. procesorom, w związku ze zleconymi przez Bank działaniami realizowanymi w imieniu Banku.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych ani żadnym innym nieuprawnionym odbiorcom.
  7. Okres przetwarzania i przechowywania przez Bank Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest o czasu potrzebnego na realizację procesów rekrutacyjnych i wynosi 2 lata.
  8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania danych,
   3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   6. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
  9. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi. Skargę można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 25.05.2018 r. właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  11. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
  12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Rekrutacja – dane osobowe" lub na skrzynkę [email protected]
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.