Ta oferta pracy jest nieaktualna od 118 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Compliance

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 27.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dom Maklerski TMS Brokers jest liderem w świadczeniu usług doradztwa na rynkach walut, CFD, kontraktów terminowych i opcji.
  W tym czasie zyskał on reputację godnych
  zaufania maklerów i doradców inwestycyjnych, oferując Klientom połączenie eksperckiej wiedzy z doskonałą znajomością lokalnego rynku. Misją domu maklerskiego jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług stworzonych z myślą o sukcesie Klientów.

  Specjalista ds. Compliance

  Opis stanowiska:

  • analiza wymogów prawnych oraz wdrażanie rozwiązań wewnętrznych w zakresie legislacyjnym,
  • kierowanie lub udział w projektach z zakresu compliance,
  • opracowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych domu maklerskiego oraz prowadzenie rejestrów przewidzianych w ramach compliance,
  • kontrola prowadzonej działalności, przeprowadzanie monitoringów zgodności, kontroli oraz postępowań wewnętrznych w ramach realizacji zadań związanych z nadzorem nad zgodnością,
  • sporządzanie projektów pism i regulacji,
  • opracowywanie materiałów edukacyjnych i prowadzenie szkoleń dla pracowników,
  • bieżące wsparcie innych komórek organizacyjnych w zakresie compliance, w tym udzielanie informacji i prowadzenie konsultacji w zakresie związanym z zajmowanym stanowiskiem.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe prawnicze,
  • co najmniej roczne doświadczenie na samodzielnym stanowisku specjalistycznym w obszarze związanym z compliance lub dziale prawnym w instytucji finansowej lub praca w kancelarii prawnej w obszarze rynków kapitałowych,
  • bardzo dobra znajomość przepisów krajowych i unijnych dotyczących działalności instytucji nadzorowanych,
  • znajomość rynków zagranicznych oraz rynku FOREX będzie dodatkowym atutem,
  • umiejętność identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz przedstawianie propozycji rozwiązań,
  • umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków w oparciu o analizę przepisów prawnych,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:

  • pracę w renomowanym domu maklerskim w doświadczonym, dynamicznym zespole,
  • samodzielność w działaniu pod nadzorem specjalistów,
  • zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia,
  • bieżący kontakt z rynkiem finansowym​.
   
  Prosimy o przesyłanie CV, klikając przycisk APLIKUJ znajdujący się na dole ogłoszenia.
   
  TMS Brokers zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
   
  Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie w przyszłości, prosimy o dołączenie do aplikacji treści następującej zgody:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ten podmiot, w szczególności w celu przedstawiania mi nowych ofert pracy, zapraszania do wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach oraz sprawdzania możliwości mojego uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.”
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, adres e-mail: [email protected], numer telefonu 222 766 200, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000204776, posiadająca NIP: 526-275-91-31, REGON: 01571507800000, o kapitale zakładowym w wysokości 3 537 560,00 zł wpłaconym w całości, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego („Administrator”).
   
   
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, w szczególności w celu przedstawiania Państwu nowych ofert pracy, zapraszania Państwa do wzięcia udziału w rekrutacjach oraz sprawdzania możliwości Państwa uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.
   
   
  Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
   
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
   
   
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
   
   
  Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
   
   
  W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
   
  Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
   
   
  Administrator może przekazywać Państwa dane następującym odbiorcom: doradcom lub współpracownikom.
   
  Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
   
   
  Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
   
  Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.