Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Specjalista ds. controllingu i analiz ekonomicznych

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.O firmie

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Składowa 5

Poznań

Misją Spółki jest bezpieczne, komfortowe i ekologiczne realizowanie przejazdów stanowiących atrakcyjną propozycję transportu publicznego. Aby wypełniać ją jak najlepiej, dostosowujemy częstotliwość kursowania pociągów do potrzeb mieszkańców regionu. Oferujemy wysoką jakość i rzetelność realizowanych przewozów, dysponujemy kompetentną kadrą pracowników i systematycznie podnosimy jakość świadczonych usług pasażerskich. Z naszych usług korzysta już ponad 10 mln pasażerów rocznie. Każdego dnia uruchamiamy ponad 380 pociągów, które pokonują łącznie ok. 8 mln km w roku.


Wielkopolskie łączą Wielkopolskę

 

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA
ds. controllingu i analiz ekonomicznych

Charakterystyka pracy:

 • współtworzenie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, kontrola ich realizacji i analiza odchyleń,
 • przygotowywanie:
  - analiz i raportów na potrzeby kierownictwa i innych jednostek organizacyjnych,
  - sprawozdań z działalności Spółki,
  - kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji,
  - kalkulacji usług innych niż związanych z realizacją umowy PSC oraz kalkulacje kosztów napraw powypadkowych taboru,
 • współdziałanie w rozwoju systemów i narzędzi kontrolingowych na potrzeby monitorowania i raportowania wyników finansowych,
 • współdziałanie w kontroli obiegu dokumentów finansowych oraz ich dekretacji,
 • rozliczanie dotacji przedmiotowych do krajowych przewozów pasażerskich oraz rekompensatę do realizowanych przewozów.

Oczekiwania:                        

 • wykształcenie średnie kierunkowe preferowane wyższe ekonomiczne (finanse i rachunkowość, zarządzanie przedsiębiorstwem, Controlling),
 • przynajmniej trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • wysokie zdolności analityczne oraz wyciągania wniosków,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, zwłaszcza biegła znajomość arkuszy kalkulacyjnych Excel,
 • umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:                                                                                                                          

 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną również dla członków rodziny,
 • dofinansowanie do MULTISPORT i wypoczynku,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • ulgowe usługi transportowe.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku Aplikuj.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5.
  Z Administratorem można się kontaktować:
  a) listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
  b) mailowo: [email protected],
  c) telefonicznie: 61-27-92-700.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, t.j. art.221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku nieudzielenia zgody
  w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi związane ze wsparciem Administratora w organizacji rekrutacji, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi hostingowe oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.
 5. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne
  i przetwarza się je na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Aplikując oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez spółkę Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5 dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Misją Spółki jest bezpieczne, komfortowe i ekologiczne realizowanie przejazdów stanowiących atrakcyjną propozycję transportu publicznego. Aby wypełniać ją jak najlepiej, dostosowujemy częstotliwość kursowania pociągów do potrzeb mieszkańców regionu. Oferujemy wysoką jakość i rzetelność realizowanych przewozów, dysponujemy kompetentną kadrą pracowników i systematycznie podnosimy jakość świadczonych usług pasażerskich. Z naszych usług korzysta już ponad 10 mln pasażerów rocznie. Każdego dnia uruchamiamy ponad 380 pociągów, które pokonują łącznie ok. 8 mln km w roku.


Wielkopolskie łączą Wielkopolskę

 

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA
ds. controllingu i analiz ekonomicznych

Charakterystyka pracy:

 • współtworzenie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, kontrola ich realizacji i analiza odchyleń,
 • przygotowywanie:
  - analiz i raportów na potrzeby kierownictwa i innych jednostek organizacyjnych,
  - sprawozdań z działalności Spółki,
  - kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji,
  - kalkulacji usług innych niż związanych z realizacją umowy PSC oraz kalkulacje kosztów napraw powypadkowych taboru,
 • współdziałanie w rozwoju systemów i narzędzi kontrolingowych na potrzeby monitorowania i raportowania wyników finansowych,
 • współdziałanie w kontroli obiegu dokumentów finansowych oraz ich dekretacji,
 • rozliczanie dotacji przedmiotowych do krajowych przewozów pasażerskich oraz rekompensatę do realizowanych przewozów.

Oczekiwania:                        

 • wykształcenie średnie kierunkowe preferowane wyższe ekonomiczne (finanse i rachunkowość, zarządzanie przedsiębiorstwem, Controlling),
 • przynajmniej trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • wysokie zdolności analityczne oraz wyciągania wniosków,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, zwłaszcza biegła znajomość arkuszy kalkulacyjnych Excel,
 • umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:                                                                                                                          

 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną również dla członków rodziny,
 • dofinansowanie do MULTISPORT i wypoczynku,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • ulgowe usługi transportowe.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku Aplikuj.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5.
  Z Administratorem można się kontaktować:
  a) listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
  b) mailowo: [email protected],
  c) telefonicznie: 61-27-92-700.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, t.j. art.221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku nieudzielenia zgody
  w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi związane ze wsparciem Administratora w organizacji rekrutacji, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi hostingowe oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.
 5. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne
  i przetwarza się je na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Aplikując oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez spółkę Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5 dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne