„Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
a) administratorem danych osobowych jest Müller-Die Lila Logistik Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmuntowska 90;
b) podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przekazanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przekazanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
c) dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
d) kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
e) kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
f) podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przekazanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
g) kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
h) nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
i) dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Specjalista ds. controllingu - Kontroler finansowy

Muller Die Lila Logistik Polska Sp z o.o.O firmie

Muller Die Lila Logistik Polska Sp z o.o.

Zygmuntowska 90

Gliwice

Firma Müller - Die lila Logistik została założona w roku 1991 w Niemczech. Początkowa działalność kilkuosobowej załogi doprowadziła poprzez lata intensywnej pracy, zaangażowania i zdobywania coraz to nowych doświadczeń do imponującego rozwoju firmy, jej obecności w 18 lokalizacjach na terenie Niemiec i Polski oraz zatrudnienia blisko 1700 pracowników.

Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o. świadczy głównie usługi logistyczne i doradcze, magazynowe, przeładunkowe i transportowe. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie i wypracowane rozwiązania dla branży motoryzacyjnej i AGD.

Zatrudnimy dynamiczną osobę na stanowisko:

Specjalista ds. controllingu / Kontroler finansowy
Miejsce pracy: Gliwice

Zakres obowiązków:

 • szczegółowa analiza finansowa dokumentacji zawartych kontraktów,
 • analiza rentowności projektów,
 • finansowa analiza zawieranych umów i transakcji
 • przygotowywanie raportów z realizacji budżetu, w tym analiza wszelkich odchyleń,
 • usprawnienie istniejących procedur controllingowych,
 • analiza danych z punktu widzenia ich zgodności z dokumentacją źródłową,
 • prowadzenie finansowych audytów wewnętrznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ukierunkowane na controlling,
 • doświadczenie z zakresu analiz controllingowych,
 • doświadczenie w rachunkowości zarządczej,
 • język angielski/niemiecki na poziomie min. B2
 • biegła obsługa pakietu MS Office (znajomość Excel na bardzo dobrym poziomie),
 • doświadczenie przy przetwarzaniu dużych ilości danych,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność określania priorytetów,
 • kandydat powinien charakteryzować się otwartością na rozwój, zdolnościami analitycznymi i komunikatywnością.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki pracy i płacy,
 • pracę w międzynarodowej firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • bony świąteczne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez Müller-Die Lila Logistik Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmuntowska 90, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Firma Müller - Die lila Logistik została założona w roku 1991 w Niemczech. Początkowa działalność kilkuosobowej załogi doprowadziła poprzez lata intensywnej pracy, zaangażowania i zdobywania coraz to nowych doświadczeń do imponującego rozwoju firmy, jej obecności w 18 lokalizacjach na terenie Niemiec i Polski oraz zatrudnienia blisko 1700 pracowników.

Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o. świadczy głównie usługi logistyczne i doradcze, magazynowe, przeładunkowe i transportowe. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie i wypracowane rozwiązania dla branży motoryzacyjnej i AGD.

Zatrudnimy dynamiczną osobę na stanowisko:

Specjalista ds. controllingu / Kontroler finansowy
Miejsce pracy: Gliwice

Zakres obowiązków:

 • szczegółowa analiza finansowa dokumentacji zawartych kontraktów,
 • analiza rentowności projektów,
 • finansowa analiza zawieranych umów i transakcji
 • przygotowywanie raportów z realizacji budżetu, w tym analiza wszelkich odchyleń,
 • usprawnienie istniejących procedur controllingowych,
 • analiza danych z punktu widzenia ich zgodności z dokumentacją źródłową,
 • prowadzenie finansowych audytów wewnętrznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ukierunkowane na controlling,
 • doświadczenie z zakresu analiz controllingowych,
 • doświadczenie w rachunkowości zarządczej,
 • język angielski/niemiecki na poziomie min. B2
 • biegła obsługa pakietu MS Office (znajomość Excel na bardzo dobrym poziomie),
 • doświadczenie przy przetwarzaniu dużych ilości danych,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność określania priorytetów,
 • kandydat powinien charakteryzować się otwartością na rozwój, zdolnościami analitycznymi i komunikatywnością.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki pracy i płacy,
 • pracę w międzynarodowej firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • bony świąteczne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez Müller-Die Lila Logistik Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmuntowska 90, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Ogłoszenie archiwalne