Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
 
1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym przy ul. Torowej 13, 95-082 Dobroń (KRS: 0000075827).
2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/Pani uczestniczy, a w razie wyrażenia stosownej zgody również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.
3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
[art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”]
4. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • w zakresie, jakim podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.
6. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora – pracownicy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy; zleceniobiorcy/usługodawcy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego świadczenia usług; inne osoby, o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Kilargo Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. – przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]
Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym (KRS: 0000075827) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.
 
__________________
data i czytelny podpis

Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym (KRS: 0000075827) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.
 
__________________
data i czytelny podpis
Kilargo

Specjalista ds. Controllingu

KilargoO firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 15 dni
  6 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
top
KILARGO to polska firma produkcyjno handlowa, właściciel marki AUGUSTO. Nasze zakłady produkcyjne należą do najnowocześniejszych w Europie. Zbieramy doświadczenia ponad 20 lat i stale się rozwijamy, co dla Ciebie Drogi Kandydacie oznacza, że jeśli przejdziesz pomyślnie proces rekrutacji będziesz miał okazję pracować w dynamicznej firmie, która jest niekwestionowanym liderem w produkcji lodów.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Controllingu

Miejsce pracy:Łódź
Nr ref: 6/SC/L

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na zastępstwo (dłuższy okres trwania umowy - z możliwością pozostania na etacie),
 • Możliwość samodzielnej realizacji ciekawych projektów,
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz pozytywnie nastawiony zespół współpracowników,
 • Pakiet Benefit: dofinansowanie do Karty Multisport, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach, dostęp do platformy e-learningowej do nauki języka angielskiego,
 • Dogodny dojazd do miejsca pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki ekonomiczne),
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze analitycznym bądź operacyjnym,
 • Mile widziana znajomość systemów typu ERP (np.: Axapta, SAP),
 • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • Asertywność,
 • Komunikatywność, zaangażowanie, skrupulatność.

Zadania:

 • Weryfikacja ofert sprzedażowych do klientów pod kątem opłacalności – raportowanie do Zarządu Spółki,
 • Obliczanie kosztów wytwarzania produktów,
 • Analiza danych sprzedażowych,
 • Wprowadzanie do systemu komputerowego cenników sprzedażowych i zakupowych,
 • Weryfikacja danych uwzględnionych w cennikach,
 • Kontrola kompletności dokumentów jakościowych oraz logistycznych,
 • Opracowywanie danych do wewnętrznych raportów controllingowych,
 • Analiza bilingów telefonicznych.
 

Kandydatów prosimy o przesłanie CV klikając przycisk APLIKUJ znajdujący się pod ogłoszeniem, z podaniem w tytule numeru referencyjnego.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

KILARGO to polska firma produkcyjno handlowa, właściciel marki AUGUSTO. Nasze zakłady produkcyjne należą do najnowocześniejszych w Europie. Zbieramy doświadczenia ponad 20 lat i stale się rozwijamy, co dla Ciebie Drogi Kandydacie oznacza, że jeśli przejdziesz pomyślnie proces rekrutacji będziesz miał okazję pracować w dynamicznej firmie, która jest niekwestionowanym liderem w produkcji lodów.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Controllingu

Miejsce pracy:Łódź
Nr ref: 6/SC/L

Zadania:

 • Weryfikacja ofert sprzedażowych do klientów pod kątem opłacalności – raportowanie do Zarządu Spółki,
 • Obliczanie kosztów wytwarzania produktów,
 • Analiza danych sprzedażowych,
 • Wprowadzanie do systemu komputerowego cenników sprzedażowych i zakupowych,
 • Weryfikacja danych uwzględnionych w cennikach,
 • Kontrola kompletności dokumentów jakościowych oraz logistycznych,
 • Opracowywanie danych do wewnętrznych raportów controllingowych,
 • Analiza bilingów telefonicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki ekonomiczne),
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze analitycznym bądź operacyjnym,
 • Mile widziana znajomość systemów typu ERP (np.: Axapta, SAP),
 • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • Asertywność,
 • Komunikatywność, zaangażowanie, skrupulatność.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na zastępstwo (dłuższy okres trwania umowy - z możliwością pozostania na etacie),
 • Możliwość samodzielnej realizacji ciekawych projektów,
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz pozytywnie nastawiony zespół współpracowników,
 • Pakiet Benefit: dofinansowanie do Karty Multisport, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach, dostęp do platformy e-learningowej do nauki języka angielskiego,
 • Dogodny dojazd do miejsca pracy
 

Kandydatów prosimy o przesłanie CV klikając przycisk APLIKUJ znajdujący się pod ogłoszeniem, z podaniem w tytule numeru referencyjnego.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne