Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa (II Linia CERT/SOC)

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa (II Linia CERT/SOC)Numer ref.: UGR/026/0221

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • monitorowanie działania użytkowników w systemach informatycznych i wykrywanie naruszeń dot. bezpieczeństwa IT
 • obsługa cyberincydentów oraz ich raportowanie
 • utrzymanie i rozwój systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT oraz ochrony przed atakami informatycznymi, w szczególności systemów klasy Incident Management, SIEM i Anomaly Detection
 • wdrażanie rozwiązań zwiększających automatyzację monitoringu bezpieczeństwa IT
 • prowadzenie działań w zakresie aktywnego Threat Hunting
 • wykonywanie podstawowych testów bezpieczeństwa, analiz zagrożeń oraz analiz ryzyka dla wdrażanych oraz istniejących rozwiązań
 • analiza działania złośliwego oprogramowania
 • wsparcie dla operatorów I Linii Security Operations Center oraz pracowników innych jednostek w obszarze bezpieczeństwa IT

Masz to COŚ?

 • wyższe wykształcenie z obszaru informatyki, matematyki, elektroniki
 • preferowane 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT lub bezpieczeństwa IT
 • bardzo dobra i szeroka znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT
 • praktyczne doświadczenie w obszarze monitorowania bezpieczeństwa IT z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych, znajomość rozwiązań klasy Incident Managemant, SIEM oraz innych technologii i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa
 • praktyczna wiedza i doświadczenie z zakresu analizy i obsługi incydentów bezpieczeństwa IT
 • umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia faktów oraz tworzenia narzędzi wspierających korelację zdarzenia z wielu systemów
 • dobra znajomość technologii MS Windows Server, Linux/Unix Server
 • znajomość rodziny protokołów TCP/IP i typowych usług sieciowych (Proxy, DHCP, WINS, DNS, NTP)
 • znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów bezpieczeństwa z tego obszaru (np. Firewall, WAF, IPS/IDS, VPN, antyDDOS)
 • umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka oraz analizy zagrożeń i podatności infrastruktury IT
 • mile widziana wiedza z zakresu informatyki śledczej oraz narzędzi wspierających analizę forensics, w szczególności doświadczenie praktyczne w analizie złośliwego kodu (malware, trojan, virus)
 • znajomość standardów z obszaru bezpieczeństwa IT (NIST, ISO 27001, PCI DSS),
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte tytuły w obszarze bezpieczeństwa IT
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne