Logo Pracuj.pl

Specjalista ds. członkowsko-lokalowych - Dział Członkowsko-lokalowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska"

 • Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska"

Witolda Doroszewskiego 4

Bemowo

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie spraw i rejestrów dotyczących lokali mieszkalnych;

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności;

 • ustalanie stanu prawnego lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie posiadanej dokumentacji;

 • obsługa interesantów oraz współpraca merytoryczna z innymi komórkami organizacyjnymi spółdzielni;

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub techniczne;

 • co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku;

 • znajomość przepisów prawa Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o własności lokali oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy;

 • doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub Urzędzie Miasta;

 • znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows, oprogramowania MS Office;

Mile widziane

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, prawniczym lub z zakresu zarządzania nieruchomościami;

 • mile widziana Licencja Zarządcy Nieruchomości;

 • dokładność, sumienność, łatwość nawiązywania kontaktów;

 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;

 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;

Wymagane dokumenty

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego;

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie;

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy;

 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 27.09.2023
 • pocztą

  za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

 • osobiście

  W Kancelarii Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZEWSKA” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa, za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby Biura Zarządu SM „Górczewska” w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. członkowsko-lokalowych

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 05.09.2023 roku w Kancelarii Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZEWSKA” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa, za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby Biura Zarządu SM „Górczewska” w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko: Administrator nieruchomości lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane, a kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.