Ta oferta pracy jest nieaktualna od 134 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. dialogu społecznego

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 13.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  PKP CARGO S.A. jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim operatorem w Unii Europejskiej. Oferuje klientom jako Grupa usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Jesteśmy jednym z największych i najbardziej wiarygodnych pracodawców w Polsce. Zatrudniamy ponad 17 tys. osób. Gwarantujemy stabilne warunki zatrudnienia i przyjazną atmosferę, opartą na szacunku, etyce i najlepszych praktykach. Sukces PKP CARGO S.A. budują ludzie, dlatego ważny jest dla nas każdy pracownik.

   

  Dołącz do naszego zespołu jako:

  Specjalista ds. dialogu społecznego
  Warszawa

  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają:

  • Współpraca przy tworzeniu polityki dialogu społecznego
  • Udział w opisywaniu i raportowaniu wybranych zjawisk i trendów dotyczących związków zawodowych
  • Współtworzenie inicjatyw wewnętrznych dotyczących partnerów społecznych
  • Monitorowanie działań wynikających z zawartych porozumień i regulacji w zakresie współpracy ze stroną społeczną
  • Udzielanie odpowiedzi partnerom społecznym przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi
  • Sporządzanie pism i wniosków na posiedzenie Zarządu
  • Aktywne uczestnictwo w procesie wdrażania wybranych inicjatyw mających na celu usprawnianie
   i rozwój dialogu społecznego w Spółce

  Jesteś Kandydatem, którego szukamy, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe
  • Specjalizacja w zakresie dialogu społecznego i/lub prawnych aspektach współpracy pracodawcy
   ze związkami zawodowymi będzie dodatkowym atutem
  • Znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania związków zawodowych
  • Doświadczanie we współpracy z organizacjami społecznymi
  • Bardzo dobra organizacja pracy
  • Wysokie umiejętności komunikacyjne
  • Umiejętność redagowania pism
  • Precyzyjne wyciąganie wniosków i umiejętność tworzenia sprawozdań
  • Znajomość aktualnych zagadnień związanych z dialogiem społecznym
  • Znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania związków zawodowych
  • Dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
  • Sumienność
  • Wysoka kultura osobista
  • Otwartość na aktywną współpracę

  W zamian zaoferujemy Ci:

  • Stabilne zatrudnienie (w oparciu o umowę o pracę na pełen etat)
  • Pracę w zgranym zespole, w renomowanej firmie, w atrakcyjnej lokalizacji, z dogodnym dojazdem
   do biura
  • Ulgowe Usługi Transportowe, zniżki na Bilety Międzynarodowe
  • Dofinansowanie do karty sportowej, możliwość objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie i skorzystania z prywatnej opieki medycznej
  • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in dofinansowanie do rodzinnego wypoczynku, pożyczki
   dla pracowników na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli)

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty CV 
  za pomocą przycisku aplikowania.

  Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKP CARGO S.A. wyraża Pan/Pani zgodę się na przetwarzanie przez PKP CARGO S.A. danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę zarówno na obecną rekrutację, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji należy dopisać klauzulę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest PKP CARGO S.A.
  z siedzibą w Warszawie (02-021), przy ulicy Grójeckiej 17 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z rekrutacji.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1), dalej zwane: „RODO” informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021), przy ulicy Grójeckiej 17.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w PKP CARGO S.A.: [email protected], tel. (22) 391-46-65.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  a)        realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
  b)        prowadzenia przyszłych rekrutacji w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej
             zgody (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę w CV na obecną jak i na przyszłe rekrutacje).

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników zajmujących się procesem rekrutacji i/lub osobę upoważnioną do procesu rekrutacyjnego w danej komórce organizacyjnej PKP CARGO S.A. oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane osobowe na podstawie odrębnych zleceń przekazanych przez PKP CARGO S.A., tj. podmioty przetwarzające (agencje rekrutacyjne).

  4. PKP CARGO S.A. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w prawnie usprawiedliwionym celu jakim jest proces rekrutacji.
     Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nieudzielenie
     zgody będzie oznaczać brak możliwości udziału w rekrutacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym
      na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.

   

  7. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
     przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy
     przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na
     zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do
   ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych
    roszczeń związanych z procesem zatrudnienia.
  9. W oparciu o podane dane osobowe osób, PKP CARGO S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
     będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Profilowaniem jest wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych
     Pana/Pani cech w kontekście spełnienia wymogów wymaganych na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.

  bottom