Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. druku cyfrowego, drukarz

GRASP Drukarnia Sp. z o.o.

 • Warszawa

  mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 5 lat temu
 • Specjalista

W GRASP GROUP od 1998 roku zajmujemy się marketingiem dla międzynarodowych koncernów w Polsce i zagranicą. W ramach działań marketingowych prowadzimy kampanie 360 od pomysłu po realizację. W ramach grupy jeden z naszych podmiotów zależnych GRASP24.pl specjalizuje się w szeroko rozumianej produkcji reklamowej, ze szczególnym nastawieniem na produkcje niskonakładowe. Nasi klienci operują między innym w takich branżach jak: FMCG, opieka zdrowotna, elektronika, szkolenia, reklama, budownictwo, architektura, eventy, finanse. W związku z dynamicznym rozwojem firmy jak i nowych usług, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko(a):

SPECJALISTA DS. DRUKU CYFROWEGO, DRUKARZ

OPIS STANOWISKA:

 • weryfikacja poprawności przygotowania plików produkcyjnych ze specyfikacją zleceń,
 • obsługa maszyn drukujących w zakresie wysokonakładowego druku cyfrowego od A4 do A0 + w technologii laserowej, pigmentowej, ekosolventowej, latexowej,
 • pra­ca w sys­te­mie zmia­no­wym 24 go­dzin­nym / peł­ny etat.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie kierunkowe,
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • chęć do doskonalenia umiejętności i otwartość na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i pozyskiwanie nowych kompetencji,
 • wysoka kultura osobista,
 • mi­ni­mum rocz­ne do­świad­cze­nie w bran­ży po­li­gra­ficz­nej lub jako operator DTP,
 • zna­jo­mość pro­gra­mów: Pho­to­shop, Ado­be Il­lu­stra­tor, Indesign oraz pa­kie­tu MS Of­fi­ce,

 • umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia pli­ków do druku cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kolorystycznych oraz przygotowanie impozycji,
 • zna­jo­mość tech­no­lo­gii druku na róż­nych me­diach takich jak: pa­pie­ry satynowe, papiery kredowe, papiery offsetowe, papiery ozdob­ne i materiały samoprzylepne, kar­to­ny, kal­ki tech­nicz­ne, fo­lie transparentne,
 • zna­jo­mość różnych technik uszlachetnienia druku oraz zagadnień z zakresu wykańczania prac takich jak: bin­do­wa­nie, la­mi­no­wa­nie, bi­go­wa­nie, per­fo­ra­cja, ry­co­wa­nie, skła­da­nie ry­sun­ków architektonicznych itp.,
 • umiejętność obsługi urządzeń skanujących w tym: ska­no­wa­nie do­ku­men­tów, pla­ka­tów, map, pla­nów architektonicznych,
 • umiejętność przygotowania i wykonania archiwizacji na no­śni­kach elektronicznych,
 • praca na pełny etat w systemie zmianowym.

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych kompetencji,
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu),
 • przyjazną atmosferę pracy, w młodym, energicznym, kompetentnym i naprawdę profesjonalnym zespole,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym,.


Interesujące? Jeśli tak, to CV wraz z listem motywacyjnym
prosimy przesłać klikając w przycisk:

 


Nie zapomnij dopisać następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Ogłoszenie archiwalne