Oferta pracy

Specjalista ds. ds. obsługi zadłużenia

Urząd Miasta PoznaniaO firmie

Urząd Miasta Poznania

plac Kolegiacki 17

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • analiza płynności finansowej budżetu i zadłużenia Miasta, w tym m.in.:

 • obsługa finansowa zaciągniętych przez Miasto kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji

 • prowadzenie spraw związanych z umową obsługi bankowej budżetu Miasta, współpraca z bankiem, wydziałami Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi

 • prowadzenie ewidencji lokat bankowych i monitorowanie stanu środków na rachunkach bankowych Miasta i jednostek podległych

 • prowadzenie spraw dotyczących udzielonych przez Miasto poręczeń i umów wsparcia

 • sporządzanie analiz dotyczących instrumentów finansowych stosowanych przez Miasto

 • analiza danych finansowych oraz sporządzanie prognoz finansowych związanych z zadłużeniem i jego obsługą

 • przygotowywanie danych do oceny ratingowej Miasta oraz do analiz społeczno-gospodarczych Miasta

 • przygotowywanie wniosków do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wydania opinii dotyczących możliwości spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie - ekonomiczne

 • doświadczenie w sektorze bankowym w obsłudze klientów instytucjonalnych lub w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z obsługą finansową

 • wiedza z zakresu finansów publicznych, w tym zagadnień zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • wysoki poziom umiejętności analitycznych

 • umiejętność sporządzania raportów i analiz finansowych

 • sprawna obsługa pakietu MS Office (zwłaszcza Excel) i bankowości elektronicznej

Mile widziane

 • studia podyplomowe z zakresu bankowości lub finansów

 • doświadczenie w obsłudze zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie

 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego

 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)

 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Warunki pracy

 • praca administracyjna przy komputerze

 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikowania w terminie do 25.04.2021 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.